"Vatandaşın %76'sı saraya karşı"CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin 12 Aralık 2014 tarihinde Halk TV'de önemli açıklamalarda bulundu.

Sunucu: "İsterseniz önce Bülent Arınç'ın açıklamları ile başlayalım daha sonra sizinde açıkladığınız bir anket vardı çokta önemli sonuçları olan. Arınç'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Torpil açıklamalarını aslında bir anlamda kabul etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?"
Gürsel Tekin: "Eğer bir ülkede siyasette çürümüşlük varsa o çürümüşlük bütün kurumlara sirayet eder. Yani çürümüşlüğün merkezi siyasettir, doğal olarak sadece kurumlar değil aynı zamanda demokrasi ve özgürlük konusunda da ciddi sıkıntılar var. Sayın Arınç AKP'de farklı bir isim. Eleştirir elbette muhalefet ederiz ama zaman zaman bu gidişat ile ilgili kendisinin de dayanamayacağı bir duruma geldiğini görüyoruz. Kendisine bugün de teşekkür ettim. En son dün itiraf etmek zorunda kaldı, dedi ki bütün bakanlar için bunu söylemeyin. Elbette biz bütün bakanlar için söyler miyiz. Hatta kendi oğlu ile iligili itiraf etti; "Bazı bakan arkadaşlarım benim oğlumu da istediler, benim oğlum da hayır ben özel sektörde çalışmak istiyorum dedi." Şimdi Sayın Arınç gibi Sayın Arınç'a benzer birkaç arkadaş orada bakanlar kurulunda var ama bir devletin bakanlar kurulu düşünün, üçte biri dünyada da örnekleri yoktur. Elbette bir çok ülkede olumsuzluklar yolsuzluklar olmuştur ama ilk kez bir devletin kabinesinin üçte biri devleti soymakla meşgul olmuş yani bu anlayışı kabul etmek mümkün değildir. Bu sadece CHP'nin tarif edeceği bir işte değil. Normal vicdanı olan gerçekten inancı olan yani evet ben bu gidişatla 76 milyon yurttaşımızın ödemiş olduğu vergileri bir grup bir ekip çalıyor talan ediyor bende burada tavır göstemeliyim diyen insanların sayısı ne yazık ki gittikçe azaldı.

Bir başka argümanla özellikle CHP ve bizleri ikna etmeye çalışan havuz medyası aracılığı ile bunu üzülerek söylüyorum. Bakın biz bu mücadelemizi çok rey alırız diye yapmıyoruz. Temiz bir ülke olsun, temiz bir siyaset olsun diye yapıyoruz. Türkiye'de temiz siyaset zemini oluşsun CHP gerekirse 5 puan kaybetsin. Bir kirli sistemde yüzde elli oy alacağınıza temiz sistemle yüzde on beş oy alırsın. Yani o çetelerin havuz medyasının algısı ile, efendim yolsuzluğu çok gündeme getirmeyin. Yolsuzluk çok prim yapmıyor algısını kabul etmek mümkün değildir. Bunu insan olarak kabul etmemiz mümkün değil, vicdan olarakta kabul etmemiz mümkün değil. yolsuzlukla 17-25 Aralık ve ondan sonra olanlarla ilgili sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gelin diyoruz temiz bir Türkiye yaratalım. Gerekirse zaman zaman geçmişle ilgili belli muafiyet vererek yolsuzlukla mücadele yasasını getirelim. Siyaseti temiz hale getirelim, siyasette çürümüşlük devam ederse sistemi çökertirsiniz sistemi ayakta tutmanız mümkün olmaz."

Sunucu: "Bülent Arınç'ın konuşmalarında Sayın Arınnç dedi ki Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını taktir ettim esasen doğru söyledi dedi. Şimdi Arınç'ta bir rahatsızlık mı söz konusu AKP içerisinde sizce?"
Gürsel Tekin: "Efendim Sayın Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını tek tek gördüğünüzde Sayın Kılıçdaroğlu kamunun bütün raporlarına dayanarak söylemiştir. Sayın Arınç'ın ya da Sayın Davutoğlu'nun bunu reddebileceği bir durumu yok, söz konusu bile değil. Şimdi Sayın Arınç o belgeleri görünce Sayıştay'ın nasıl bypass ediliğini yasaların nasıl aymazca reddediliğini içeride örtülü ödenek adı altında şimdi bakanlıklarda da belli örtülü ödenekler oluştu. Talancı bir anlayışla bütçenin nasıl harcandığını gören Sayın Arınç'ın bu konuda isyan etmeyipte ne yapacak. Doğal olarak Sayın Genel Başkanımızın konuşması sadece Sayın Arınç'ı değil parlamentodaki bütün AKP'li milletvekillerini etkiledi. Biz kuliste birçok AKP'li vekille sohbet ettik. Hepsi kutladı teşekkür etti ama tabi o milletvekilleri CHP milletvekilleri gibi özgür olamadıkları için doğal olarak arka kapıda bu düşüncelerini ifade etmek zorunda kalıyor."

Sunucu: "Şimdi Sayın Tekin birde bir anket sonucu gündeme getirdiniz. Çokta çarpıcı bir anket aslında. Ankete göre toplumun %76'sı Ak-Saray'a karşı olduğunu belirtiyor. Bu anketle ilgilide konuşacağız sizinle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarayla ilgili konuşurken itibardan tasarruf olmaz cümlesini kullandı. Acaba bu cümlede bahsedilen itibar böyle bir sarayı mı yoksa ahlaktan düzgün olmaktan adil olmaktan tasarruf edilmez anlamında mı yorumlanabilir?"
Gürsel Tekin: "Şimdi bu biliyorsunuz sadece benimle paylaşılan bir anket değil aynı zamanda AKP'nin havuzunda olan havuz araştırma şirketleri var, bu araştırma şirketleri sizde takip ediyorsunuz. Neredeyse ortalama 5 günde bir 20 günde bir araştırma şirketleri kendi ölçümlerini yayımlarlar. Dikkat ederseniz üç aydır bu şirketlerin hiç sesi çıkmıyor. Halbuki o şirketlerde yaptı. Şirketlerin yapmış olduğu araştırma ölçümlemeleri Sayın Erdoğan ve Sayın Başbakan'ın önünde olduğunu çok net şekilde biliyoruz. Ama öyle vahim sonuç çıktı ki bu kamuoyu ile paylaşılacak bir durum değil. Bundan dolayıdır ki Sayın Cumhurbaşkanı dönüp bu tepkiden dolayı ben kaçak sarayı halka açacağım dedi. Şimdi orası müze değil halka açacaksınız. Yetmedi bugüne kadar en kutsal değerlerimizi her alanda kullandıkları gibi burada cami yapacağım demeye başladı. Bütün bunlara baktığımızda yani kendi söylemlerinde de vatandaşın bu meseleye ne kada tepkili olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Araştırmada sadece yüzde altı buçuğu ne yazık ki yüzde on dörtü araştırmadan haber değil yani saray mı kaçak saray mı ne oluyor ne bitiyor. Önemli bir kısmının bu meseleden haberdar olmadığı ortaya çıkıyor. Yüzde altı buçuğa baktığımızda AKP'nin fırsatlar ülkesi dediği ülkede nimetlenenler bunu şey olarak görüyor, bir övünç kaynağı gibi görüyor."

Sunucu: "Tam da şunu soracağım bunun üzerine. Bir siyasetçinin, siz de çok deneyimli siyasetçisiniz. İtibarı ne ile nasıl ölçülmelidir?"
Gürsel Tekin: "İtibar geçmiş siyasi tarihinize baktığınızda Mustafa Kemal Atatürk ile ölçülür, İsmet İnönü ile ölçülür. Bugün dünya tarihinde Yüzyılın Lideri olarak anılıyorsa sizin itibarınız oradadır. Sizin itibarınız binada olmaz, hani Anadolu'da bir deyim var, şimdi çok kaba düşecek ama sallanma ile olmuyor yani bu işler başka bir şey. İtibar Recep amcanın ayağındaki ayakkabı ile itibarsızlık yaratılır. Bir ülkenin ölçümlemede yolsuzlukla ilgili 11 kademe yükselmişse orada bizim bakmamız, itibara bakmamız lazım. İtibar bilimle, sanatla, ilimle, üretkenlikle olur. Dürüstlükle, şeffaflıkla olur, hesap verebilir bir siyasal anlayışı oturtabilirseniz o zaman siz itibarlı olursunuz. Aksi taktirde bu saraylar çok fazla Ortadoğu coğrafyasında. Ama bugün baktığınızda o sarayların hiçbir tanesi yok. Saray dönemleri kapandı, dünya değişti. Yeni nesil bunların hiç bir tanesini kabul etmiyor.

Bugün Sayın Davutoğlu'na bir çağrıda bulundum tekrar sizler aracılığı ile çağrıda bulunmak istiyoruz. Siyaseti daha fazla çürütmemesi için çok ivedilikle 17-25 Aralık haftasında ibret olsun özellikle bu haftayı sıcak gündemde tutmak istiyoruz. Gelin yolsuzlukla mücadele yasasını çıkartalım. Türk siyaseti bu kirliliklerden arınsın. Umut ederim ki cevap verirler."

Sunucu: "Çok teşekkür ediyoruz efendim, yayınımıza katıldığınız için."
Gürsel Tekin: "İyi yayınlar sağ olun."

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 12 Aralık 2014 14:48

Bağlantılı Konular