İlkemiz hizmet, sevdamız memleket!

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye farklı ideolojik görüşlere sahip iktidarlar tarafından yönetilmiş; pek çok ekonomik krizden geçmiş, toplumsal ve ekonomik gelişimi darbelerle yavaşlatılmıştır. Dünyanın gözü, stratejik konumu bakımından her zaman Türkiye’nin üzerinde olmuştur. Ancak halkımız, ülke üzerinde oynanmak istenen oyunları her seferinde bozarak, birlik içinde kardeşçe yaşamayı başarmıştır.

Devletin ve devleti yöneten iktidarların görevi, refah seviyesini en üst düzeyde tutarak barış içinde yaşam alanı sağlamaktır.  Ne yazık ki ülkemizde 12 Eylül döneminden itibaren uygulanan politikalarla sindirilen ve susturulan halk, en temel haklarını dahi istemekten çekinir hale gelmiş ve baskılarla yaratılan korku toplumu, giderek siyasetten uzaklaştırılmıştır.

Bugün gelinen noktada ise, iktidar zenginleştikçe halk daha da yoksullaşmaktadır. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele edeceğini söyleyen günümüz iktidarı döneminde, bu ülkenin vatandaşları daha önce görülmemiş yasaklarla ve kısıtlamalarla karşı karşıya kalmıştır. Demokratik toplumların en büyük özelliklerinden ifade özgürlüğü engellenmiştir. Fikirlerini dile getirenlerin “düşünce suçlusu” sayıldığı ülkemizde, basın özgürlüğü de giderek kısıtlanmakta ve insanların doğru haber alma hakları engellenmektedir. Vatandaşın bu temel haklarının devlet koruması altında olması gerekirken, ülkemizdeki yanlış hükümet politikaları yüzünden ne yazık ki tam tersi bir durum söz konusudur.

Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bu yana otoriter rejimlere ve emperyalist politikalara karşı durmuş, vatandaşın haklarını savunmak ve
korumak için daima sesini yükseltmiş, adaletsizlik karşısında hiçbir zaman susmamıştır.

90 yıldır halk için halk ile el ele sürdürdüğümüz mücadelemizde hiçbir zaman engeller karşısında yılmadık. Vatandaşın aleyhine olan hiçbir yasaya onay vermeden, bildiğimiz doğruları dile getirmekten asla ve asla vazgeçmeden daima hukuka uygunluk esasıyla hareket ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da modern ve çağdaş bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bizi ötekileştiren, yasakçı, gerici, antidemokratik politikalara asla geçit vermeyeceğiz.

Tüm özgürlüklerin önüne duvar örülen bir ülkede bu site sizlere, Türkiye’de yaşanan olaylar karşısındaki duruşumuzu değerlendirmenizi ve fikirlerinizi korkusuzca dile getirmenizi sağlayan bir mecra sunacaktır. Gelin, Türkiye gerçeklerini beraber tartışalım, taleplerinizi dile getirelim.

Bu sitede,  herkesin sesi, yoksulların umudu, gazetecilerin haberi, hepimizin sevdası… İlkemiz hizmet, sevdamız memleket!

Saygılarımla,
Gürsel Tekin
CHP Genel Sekreteri
İstanbul Milletvekili

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 02 May 2013 19:21

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica