Gürsel Tekin hayvanları korumak için yasa teklifi verdi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin sahipsiz hayvanların öldürülmesini kabahat sayan yasanın, kasten öldürme olarak değiştirilmesi için yasa teklifi verdi.

Son dönemde, hayvanlara karşı işlenen suçların artması, mevcut düzenlemelerin caydırıcılıktan uzak olması ve bu haliyle kamu vicdanını rahatsız etmesi karşısında, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılarak, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve emsal mahiyette cezalandırılması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU İLE 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı işlenen suçlara ilişkin tek düzenleme "Mala Zarar Verme" başlığı altında düzenlenen 151. maddenin 2. fıkrasında yer almaktadır.  Bu normatif düzenlemenin çağdaş ceza hukuku sistematiğinin çok gerisinde kaldığı açıktır. Anılan düzenlemede, hayvanlar bir "Can" olarak değil, "Mal" olarak kabul edilmiştir. Bu durumun kabulüne hukuken ve fiilen yoktur.

Yine anılan düzenleme sadece, karnesi olan sahipli hayvanları korumakta, sokak hayvanlarını koruma dışı bırakmakta ve sokak hayvanlarının bedensel bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen eylemler suç kabul edilmemektedir. Bir başka anlatımla, Kanun Koyucunun iradesi sahipsiz hayvanları ölüme terk eden bir anlayış ihtiva etmektedir. Ayrıca sahipsiz hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı suç teşkil eden eylemler, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda "Kabahat" olarak düzenlenmiş olup, karşılığında idari para cezası öngörülmüştür. Sahipsiz hayvanların öldürülmesi ve yaralanması eylemlerini suç değil de, "Kabahat" olarak düzenleyen mezkur yasanın bu haliyle işlerlik ve caydırıcılıktan uzak olduğu çok açıktır.

Son dönemde, hayvanlara karşı işlenen suçların artması, mevcut düzenlemelerin caydırıcılıktan uzak olması ve bu haliyle kamu vicdanını rahatsız etmesi karşısında, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılarak, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve emsal mahiyette cezalandırılması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır.


5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU İLE 5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1    : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu 2. Kitap, 3. Kısım, 2. Bölüm başlığı "Çevreye Ve Hayvanlara Karşı Suçlar" şeklinde değiştirilmiştir.

Madde 2    : 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinin başlığı "Çevrenin Kasten Kirletilmesi ve Hayvanları Kasten Öldürmek ve Yaralamak" şeklinde değiştirilmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinden sonra gelmek üzere madde metnine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

6) Sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

7) Kasten hayvanların vücuduna acı veren veya sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

8) Yukarıdaki suçların taksirle işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında azaltılır.

Madde 3    :  5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 151. maddesinin 2. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 4    : 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü maddesinin (a), (e), (j), ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 5    : Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Anahtar Kelimeler
    Salı, 08 Ağustos 2017 08:56
Yandex.Metrica