CHP yolsuzluk ve rüşvetle mücadele hakkında kanun teklifi verdi

CHP Genel Başkan Yardımcıları Tanrıkulu, Tezcan, Ağbaba ve Genel Sekreter Tekin verdikleri kanun teklifi ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadeleye devam dedi.

CHP Yöneticilerin TBMM Başkanlığına verdiği kanun teklifi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası (17 Aralık – 25 Aralık) Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ilişikte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Gürsel TEKİN                    Veli AĞBABA                 Dr. M. Sezgin TANRIKULU       Bülent TEZCAN
İstanbul Milletvekili             Malatya Milletvekili         İstanbul Milletvekili                   Aydın Milletvekili


GEREKÇE

Çağdaş demokrasilerde şeffaf ekonomi önem verilen konulardan biridir. Rant ağının bürokrasiyi sarması ülkenin gelişmesinin önündeki en büyük engellerdendir. İdarecilerin kendi menfaatlerini kamu menfaatinin üstünde tutması, toplumda devlete olan güveni sarsacaktır. Bir devleti ayakta tutan en önemli unsurlardan biri, halkın güvenidir. Bu güven duygusu zedelendiği anda yolsuzluk, rantiyecilik, rüşvetçilik giderek devletin tüm kurumlarında çalışanları ve toplumu adeta bir virüs gibi sarmalayarak bürokratik ve toplumsal bir çürümeye sebebiyet verir. Bu bakımdan yasadışı yollardan kazanım sağlama duygusunun ehemmiyetle önüne geçilmeli ve bireyin devlete olan güveni bu şekilde tesis edilmelidir. Geçmişte de pek çok iktidarın zayıflayarak ortadan kalkması, rüşvet ve yolsuzluğun devlet kurumlarında yayılmasıyla başlamıştır. Bu durum siyaset kurumuna olan güveni de temelden sarsmıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmaları olan 17 Aralık ve 25 Aralık soruşturmaları neticesinde 4 Bakan istifa etmiş, büyük bir yolsuzluk ağı soruşturulmaya başlanmıştır. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla ortaya saçılan bilgiler, kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmış, kamu adaleti duygusunu zedelemiştir. Ancak söz konusu soruşturma hükümetin yargı üzerindeki etkinliği neticesinde rafa kaldırılmış ve toplumda oluşan güvensizlik, tepki daha da derinleşmiştir. Söz konusu soruşturmanın rafa kaldırılması yargıya olan güveni de neredeyse ortadan kaldırmış, kuvvetler ayrılığı ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Devletin öncelikleri arasında yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek ve toplumun devlete olan güvenini arttırmak için yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. Halk ve birey, devlete vergisini vererek görevlerini yerine getirirken devletin de bu vergilerin nerelere harcandığını şeffaf ve objektif olarak belirtmesi gerekir. Bütün bu sebeplerden ötürü kamuda şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluk ve rüşvetle etkin mücadelenin öneminin hatırlatılması amacıyla 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftalık sürenin "Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Etme Haftası" ilan edilmesiyle ilgili bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Etme Haftası(17 Aralık – 25 Aralık ) Hakkında Kanun Teklifi

MADDE 1- Her yılın 17 Aralık günü başlayıp 25 Aralık günü biten bir haftası Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Haftası olarak kabul edilir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Çarşamba, 22 Ekim 2014 10:31
Yandex.Metrica