İstanbul rant planı" yazılı haritayla basın toplantısı yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin TBMM’de ”İstanbul rant planı” yazılı haritayla basın toplantısı yaptı ve Erdoğan’a “Hodri Meydan” dedi.

Basın toplantısında, İstanbul’da organize imar yolsuzluklarının nasıl olduğuna dair Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup gönderdiğini anımsatan Tekin, aradan iki yıl geçtikten sonra Erdoğan’ın, ”uyandığını”, özellikle tarihi yarımadadaki rezaleti görünce kamuoyu ile paylaştığını söyledi.

Erdoğan’ın grup konuşmasında kendisinin sicilini sorduğunu hatırlatan Genel Başkan yardımcısı  Tekin, elindeki sicili göstererek şunları söyledi:

”Sicilimiz pırıl pırıl olduğu gibi,  sütümüz de tertemiz. Sicil burada, bunun dışında Başbakan’ın gizli tuttuğu sicil varsa ve kamuoyuna açıklamazsa namerttir.

Bizim sicilimizde Deniz Feneri, Akbil, imar yolsuzluğu yok sayın Başbakan. Bu ne öfke, telaştır.”

Tekin, Erdoğan’ın, İstanbul’da rahatsız olduğu  bir binanın tıraşlanmasını istediğini ve bu isteğine  yönelik verdiği talimatın gereği yapılmadığı için küstüğünü belirterek, küstüğü bu kişinin kim olduğunun açıklanmasını istedi.

Bu soruyla birlikte AKP  İstanbul il binasının kimin olduğu sorusunu da yönelten Gürsel Tekin, ”Siz küstüm, oynamam dediğiniz o iş adamına, ‘il başkanlığıma bina yap’ derseniz, ondan sonra bu binaları tıraşlayamazsınız Sayın Başbakan.  Bir iş adamı, bir siyasi partiye niye il binası yapar? Bu iş adamı çok hayırsever diyorsanız, o zaman iş adamından rica ediyorum, birer bina da CHP, MHP ve BDP’ye yapın.”
dedi.

Basın toplantısında CHP Genel Başkan yardımcılığından önce Kadıköy’de 10 yıl şerefle görev yaptığını belirten Tekin şunları söyledi:

”Devletin bütün imkanları elinizde, gereğini yapmazsanız namertsiniz. Gürsel Tekin’in göreve başladığı günden sonuna kadar ne varsa gereğini yapacaksınız. Sicilimi, verdiğim bir sinema ruhsatına bağlayacaksınız, o benim şeref madalyamdır Sayın Başbakan. Sadece onu vermedim, 5 bin tane benzer ruhsat verdim. Görevim insanların hayatını kolaylaştırmaktır, zorlaştırarak, rüşvete, yolsuzluğa bağlamak değildir. Bunu bileceksiniz Sayın Başbakan, bilmiyorsanız öğretiriz. Sayın Başbakan, şunu bileceksin; İstanbul, Türkiye ile kimyanızı her gün bozacağım.

3. havaalanıyla ilgili elimde başka bir belge var, burada dönen organize işleri önümüzdeki hafta kamuoyuyla  paylaşacağım. İstanbul’u, bütün illeri karış karış dolaşacağım, 150 milyar dolar rantın, kimlerin kasasına, cebine girdiğini sadece haritayla değil maketlerle neydi, ne olduğunu Başbakan’a göndereceğim. Umut ediyorum ki Sayın Başbakan’ın sağlığı ona elverişli olur.”


Tekin, organize imar yolsuzluğunu ve rant haritasının tamamını ispat etmeye hazır olduğunu ibelirterek  ”Hodri meydan” dedi.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÜRSEL TEKİN’İN TBMM’DE YAPTIĞI BASIN AÇIKLAMASI
30 NİSAN 2013

Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, hatırlarsanız ilk Türkiye’de rant haritası ve Sayın Başbakanımızın kimyasını bozan bu fotoğrafı burada sizlerle paylaşmıştım. Ve rant haritasını dip notlar düşerek, Sayın Belediye Başkanı eski belediye başkanıdır bu işleri bilir. İstanbul’da organize imar yolsuzluklarının nasıl olduğunu tane tane yapılan plan tadillerinde dip not düşerek Sayın Başbakana mektup olarak gönderdim. Ve bunu da ilk Türkiye kamuoyuyla paylaşan bir siyasetçiyim.

Ne olduysa üstünden tam 2 yıl geçti. Neredeyse 2 yıl bitmek üzere. 2 yıl sonra Sayın Başbakan enteresandır uyandı ve özellikle tarihi yarımadadaki bu rezaleti görünce dayanamadı kamuoyuyla paylaştı. Sayın Başbakanın bilmesi gereken birkaç şey var.

Bir; Gürsel Tekin’in sicilini sormuş. Sadece sicilimiz değil, sicilimiz pırıl pırıl olduğu gibi sütümüzde tertemiz. Eğer çok merak ediyorsa Gürsel sütünü de sorabilir. Sicil burada. Türkiye Cumhuriyeti devletinin bana vermiş olduğu sicil bu. Hayır bunun dışında Sayın Başbakanın gizli tuttuğu sicil varsa onu da kamuoyuna açıklamazsa namerttir, alçaktır. Bu kadar da açık söylüyorum. Bizim sicilimizde Deniz Feneri yok. Bizim sicilimizde akbil yok. Bizim sicilimizde imar yolsuzluğu yok Sayın Başbakan. Buna ne öfkedir, bu ne telaştır. Sağlık durumun iyi olmayabilir. Ama şunu bileceksin. Gürsel Tekin olarak bana ancak ve ancak babam hakaret edebilir. Onun dışında hiçbir Allah’ın kulu hakaret edemez, ne söylediğimi de çok açık ve net biliyorum.

Ne diyor Sayın Başbakan? Özellikle şu binadan çok rahatsız olmuş ve bu binanın tıraşlanması için talimat vermiş, gereği yapılmamış küsmüş. Kime küsmüş? Kim bu küstüğü vatandaş? Onu da sizlerle paylaşayım.

Sayın Başbakan hepimiz birbirimizi biliriz. Şurası ne değerli arkadaşlar? Yazıyor orada değil mi görüyor musunuz? AKP’nin il binası. Yani kısacası daha net görebileceğiniz bu. Kimin bu bina? Bu bina kimin Sayın Başbakan size soruyorum? Bu binaya siz küstüm oynamam dediğiniz o işadamına bana il başkanlığıma bir bina yap derseniz ondan sonra bunları da tıraşlayamazsınız Sayın Başbakan. Tıraşlama imkanınız olmaz. İşte burada. Hayır efendim. Şimdi bizim yarın medyada bir kısım arkadaşlarımız özellikle bu bina yapıldığında buranın bir mezarlığın üstünde olduğunu, bir tekkenin üstünde yapıldığını kamuoyuna bütün belgeleriyle açıklamama rağmen, üstünden 5 yıl geçmesine rağmen halen bir cevap alabilmiş değilim. Burası aynı zamanda bu bina bir mezarlık üstünde yapılmıştır. Bütün belgeleri var ve bu belgeleri de o dönem il başkanı olduğumda kamuoyuyla paylaştım.

Şimdi, Üsküdar’da yine Üsküdar’da nerenizden tutsam ki Sayın Başbakan. Her taraf çürük. Üsküdar’da özellikle son dönemlerde tartışılan Çamlıca’yla ilgili Çamlıca’nın nasıl bir plan tadiliyle ranta çevrildiğini kamuoyuyla paylaştığım gün bakın şuraya. Şurası nedir değerli arkadaşlar? Basın toplantısı yaptım, basın toplantısının ertesi gününde Gürsel Tekin’in fotoğrafı var gazetelerde. Çamlıca var haber yok. Buyurun. Burası ne kardeşim? Otel, alışveriş merkezi ve rezidans. Ve o gün Sayın Başbakanın çok kızdığı, sinirlendiği bir günde Sayın Başbakan siz o vatandaşa meydan okuyamazsınız. Çocuğunuz demedim bakın gazeteleri okuduğunuzda göreceksiniz. Çocuklarınızın orada mülkiyeti olup olmadığına bakacaksınız dedim ve peş peşe bütün gazeteler özellikle imar komisyonunda görev yapanlar, belediye adına görev yapanların mülkiyetlerinin olduğunu hepsini yazdı. Niye şimdi Sayın Başbakan siz, onlar sizin çocuklarınız değil mi? Sizin adınıza görev yapmıyor mu? AKP’nin yetkili organları değil mi? Bunu bu plan tadillerini bu vatandaş kendiliğinden mi yaptı? Kaçak mı yaptı bunu? Tamamen binliğe uygun, 100 binliğe uygun plan tadili yaparak bu binasını yapmıştır. Burada suçlu arayacaksanız bu uygulamayı yapanlardan hesap soracaksınız. Hayır bu uygulamayı yapanlardan hesap sormayacağım ben müteahhitle küstüm falan bunlar hikaye işlerdir.

Üçüncüsüne gelince; yine Kadıköy’de 10 yıl şerefle görev yaptım Sayın Başbakan. Ve devletin bütün olanakları, bütün imkanları elinde. Gereğini yapmazsanız namertsiniz. Gürsel Tekin’in göreve başladığı günden sonuna kadar ne varsa gereğini yapacaksınız. Bütün kamuoyu imkanları elinizde göreceksiniz. Eğer benim sicilimi vermiş olduğum bir sinema ruhsatına bağlayacaksanız o benim şeref madalyamdır Sayın Başbakan. Sadece onu vermedim Sayın Başbakan. 5 bin tane benzer ruhsat verdim. Benim görevim insanların hayatını kolaylaştırmaktır. Benim görevim insanların hayatını zorlaştırıp rüşvete, yolsuzluğa bağlamak değildir. Bunu bileceksiniz Sayın Başbakan. Eğer bunu bilmiyorsanız bunu da size öğretiriz.

Hatırlarsanız İstanbul’da bir 3. köprü tartışması vardı. 3. köprü tartışmasını ilk kamuoyuyla paylaşan bendim. Yine Sayın Başbakan çıktı ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının makamına her zaman saygılıyım. Sayın Başbakan yine fütursuzca laflar etmişti. Malum siyasi partinin il başkanı yalan söylüyor ve iftira atıyor. 3. köprü projesi hayata geçiyor mu arkadaşlar? Kim şimdi yalan söylüyor Sayın Başbakan? Şunu bileceksin Sayın Başbakan. İstanbul’la ilgili, Türkiye’yle ilgili kimyanızı her gün bozacağım.

Bakın, elimde başka bir belge var. 3. havaalanıyla ilgili. Önümüzdeki haftada bunu sizlerle paylaşacağım. Bu rezaleti hepiniz göreceksiniz. Basında sansür uygulayabilirsiniz, televizyonlarda sansür uygulayabilirsiniz. Gürsel Tekin olarak çizmelerimi giyeceğim, 70 il dolaştım. Bütün illeri dolaşacağım, İstanbul’u karış karış dolaşacağım buradaki 150 milyar dolar rantın kimlere, kimlerin kasasına, kimlerin cebine girdiğini önümüzdeki günlerde sadece haritayla değil, bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz değerli basın mensubu arkadaşlarım. Maketlerle, neydi, ne oldu Sayın Başbakanın kendisine göndereceğim. Umut ediyorum ki Sayın Başbakanın sağlığı ona elverişli olur.

Teşekkür ediyorum. Şimdi bu çerçevede sorularınız varsa bu çerçeve içerisinde sorularınıza cevap vermek istiyorum. Sadece bununla ilgili. Bu çok ciddi iddia. Bakın değerli arkadaşlar, buradan bahsetmiş olduğum bu rant haritasında bu TBMM çatısı altında İstanbul’un nasıl soyulduğunu belgeleriyle koydum. Sayın Başbakan talimat verebilir. Belediye Başkanı, bakanları, kim varsa hodri meydan diyorum. Gelsin eğer burada yapmış olduğum söylediklerim herhangi bir yalan varsa kamuoyunun önünde özür dileyeceğim ve bu yolsuzlukların, bu rant haritasının, bu organize imar yolsuzluğunun tamamını ispat etmeye de hazırım. Hodri meydan diyorum.

İl Başkanlığı binası Başbakanın küstüm dedikten sonramı?
Evet. Sonrası, eskisi. Şimdi bu bina, ben bu bina daha yapılmadan önce AKP il binası yapılmadan önce İstanbul’da kamuoyuyla buranın bir mezarlık olduğunu elinize vicdanınıza koyun, bir mezarlığın üstünde binanın olmayacağını paylaşmama rağmen bizi ciddiye almadılar, bina yapıldı, şu anda AKP il binası.

Şimdi bir işadamı, bir siyasi partiye niye il binası yapar? Soruyorum size niye yapar? Hayır bu işadamı çok hayırseverdir, yapıyor diyorsanız o zaman ben sayın işadamına rica ediyorum; bir bina CHP, bir bina MHP, bir binada BDP’ye yapın. Hadi kardeşim.

O silueti bozan yapıda kimlerin mülkiyeti var?
Arkadaşlar, devlet Sayın Başbakanın yani bu tapu dairesi Sayın Başbakanın bakanına bağlı. Sayın Bayraktar’a bir telefon açacak, burada kimin tapuları var bana getir diyecek. Çok zor bir şey değil. Bakın beş dakika içerisinde sicil belgemi çıkardım. Bir de Kadıköy’de inşaat firmaları varmış, Kadıköy’de müteahhitleri varmış, Sayın Başbakan müteahhit işlerini bildiği için, Sayın Başbakan; Kadıköy’de Türkiye’nin herhangi bir yerinde yasadışı haram, onun bunun hakkını yiyerek, biri servet edinmiş, bunu da açıklamıyorsanız namertsiniz. Ne varsa Kadıköy’de, nerede olursa olsun Sayın Başbakan belli ki, her şeyi unutmuş.

Değerli arkadaşlar, imar uygulamalarının, imar planlamalarının tamamı büyük şehirde olur. Ya da Sayın Başbakana bağlı bakanlar yapar. Bunun dışında herhangi bir ilçe belediyesinin plan yapma yetkisi söz konusu bile değil. Sayın Başbakan belli ki bundan da haberdar değil.

İkinci soru; bu Çamlıca’yı biraz açar mısınız?
Hemen söyleyeyim; Çamlıca’yla ilgili hani deve hikayesi demiş ki ya nerem düzgün ki? Daha önümüzdeki günlerde çok sürprizlerimiz var sevgili dostlar. Onlar hep beraber paylaşacağız.

Şimdi Çamlıca’da özellikle son dönemlerde, son 1,5 yıldır kamuoyunda tartışılan ve bizim de bildiğimiz sadece bir cami planı yapıyor ve cami planı da aynı zamanda birazda tartışmalı konu. Çünkü burada yurttaşların ibadet yapabilecek imkanları yok, bunun için yapılması gereken bölgede oturan yurttaşlarımızın buraya kadar gelme imkanları söz konusu değil.

Tamam kardeşim. Yapılıyor mu? Sorun yok. Buraya baktığınızda şu bölge 56 dönüm. Bu 56 dönüm Büyükşehir’e başvuruyor. Oradaki mülkiyet sahipleri. Büyükşehir olmaz diyor, ben burayı planlara açamam, çünkü burası uygun değildir, aynı zamanda bir hava sirkülasyonu, hava koridorlarının olduğu yerdir, bunun plana açılması söz konusu olamaz.

İlçe belediyesi reddediyor. İlçe belediyesi kimin? AKP’nin. Büyükşehir belediyesi reddediyor. Büyükşehir belediyesi kimin? AKP’nin. Anıtlar Kuruluna başvuruluyor, Anıtlar Kurulu reddediyor. Anıtlar Kurulu kimin? AKP’ye bağlı, çünkü Kültür Bakanlığına bağlı. En son yargıya gidiyor, yargıda, yargı üç kurumu haklı buluyor diyor ki, buranın plana açılması söz konusu bile olamaz. Sonra ne oluyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yıl önce, sekiz ay önce bütün bunları yok sayıyor ve burası bu uygulamada baktığınız gibi burayı imara, yapılaşmaya açıyor.

Daha enteresan rapor İstanbul’da onu önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız. Hani derler ya rüşvetin belgesi olur mu? Evet, rüşvetin belgesi de olmuş. Firma sahipleri buranın mülkiyet raporunu hazırlayın demiş, çünkü aynı zamanda SPK’ya başvuracak. İmar uygulaması çıkmadan oradaki değerlendirme raporunda aynen şöyle yazıyor; şifahi bilgiler üstünde imar uygulaması böyle olacak ve bir ay sonrada imar uygulaması böyle olacak.

Ne yazık ki, bu işler böyle. Bizim sicilimize bakılacak surum yok, Sayın Başbakanın siciline baksınlar, benim sicilimde hiçbir şey yok. Sicilimde temizdir arkadaşlar, sütümde tertemizdir.

Sizinle paylaştığım bununla ilgili bir cevap var mı? Niye yok? Rica ediyorum size Sayın Başbakan, bu İstanbul malum milletvekili, malum il başkanı, kimyanızı bozan il başkanı, kimyanızı bozan bir CHP milletvekili bir harita açıklıyor. Bu haritaya gelsinler cevap versinler. Hodri meydan. Bakanını mı gönderiyorsun, belediye başkanını mı gönderiyorsun, kendin mi geliyorsun Sayın Başbakan gel. Bütün bakanlarla da gelebilir.

Haftaya üçüncü havayolunda organize üçüncü havaalanında dönen organize işleri sizlerle paylaşacağım.

İyi günler diliyorum.

Anahtar Kelimeler
    Salı, 30 Nisan 2013 19:56
Yandex.Metrica