Tekin, eğitim tesisi alanlarından çıkarılan arsaları sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 9 Kasım 2012 tarihinde, eğitim tesisi alanlarından çıkarılan arsalara ve bu kapsamdaki protokollere ilişkin durumu TBMM gündemine taşıdı. Tekin’in Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer tarafından yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun, 11 Nisan 2012’de “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” adıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Kamuoyunda 4+4+4 eğitim sistemi olarak bilinen bu yasa başta büyükşehirler olmak üzere büyük oranda yeni okul ve derslik ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Öyle ki büyükşehirlerde bulunan birçok okulda ikili eğitim yapılmasına rağmen sınıfların öğrenci sayısı 40’ın üzerine çıkmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı (Bakan oluru dolaylı) başta İstanbul olmak üzere ülkemizin büyük bir çoğunluğunda onaylı hâlihazır haritalar üzerine bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olarak hazırlanan başlıca bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım siste4mlerini ve problemlerinin çözümleri göz önünde tutularak hazırlanan planlarda eğitim tesisi alanları (İlköğretim-ortaokul-lise-mesleki ve teknik öğretim tesisleri vn.) olarak görünene alanları, hiçbir kamu yararı içermeyen şirket veya kişilere ticaret, konut, özel okul, özel sosyal kültürel tesis vb. adı altında parsel bazında bölgesel planlardan çıkarmıştır.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı verdiği kurum görüşlerinde; çoğunlukla ödenek olmadığını, bölgede okula ihtiyacın olmadığını belirtmiş, bazı görüşlerinde ise bölgedeki okul alanından vazgeçiriyoruz diyerek başka bir bölgede daha küçük bir okul (derslik) yapılması türünden, kamu yararı içermeyen, tamamıyla ranta yönelik plan ve konut alanına kaydırılan arsaların neredeyse tamamı büyükşehirlerde rantın yüksek olduğu bölgeler olarak göze çarpmaktadır.

Bu çerçevede;

1. Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımları ve Tesisler Daire Başkanlığı tarafından teklif edilerek, Bakan Onayı ile eğitim tesisi alanından çıkarılması ile ilgili olumlu görüş verilen arsaların metrekare olarak toplamı ne kadardır?

2. Eğitim tesisi alanından çıkarılan arsaların ada, pafta ve parsel bazında bağlı bulunduğu il ve ilçeler hangileridir?

3. Eğitim tesisi alanlarından çıkarılan arsalar ilgili plan değişikliğinden sonra hangi vasıfları almıştır?

4. Çeşitli firmalar ile başka bölgelerde derslik karşılığı protokoller yapmaktadır. Bu çerçevede yapılan protokol sayıları ve firma ünvanları hangileridir?

    Çarşamba, 14 Kasım 2012 11:24
Yandex.Metrica