Gürsel Tekin'den kamuoyu ve iktidara çağrı

Kamuoyuna ve iktidara çağrımdır...

Gelin, bu ülkede bir daha darbeler yaşanmasın diye atılması gereken acil, somut adımları birlikte atalım. Bu ülke yurttaşlarının haklar bakımından eşit doğduklarını hissetmelerini; onurlu ve özgür bireyler olarak kendilerini güvende hissederek yaşamalarını sağlayalım.

Gelin ülkemizin yarını olan gençlerimizin bu topraklarda kendilerine umut dolu bir gelecek olduğunu hissetmelerini sağlayalım. Ülkemizin yetiştirdiği en parlak beyinleri, girişimci ve yaratıcı gençlerimizi daha fazla yabancı ülkelere kaptırmayalım.

Gelin, bu ülkenin eşit, özgür ve umutlu yurttaşları olarak hep birlikte bu hedefleri hayata geçirmek için gereken siyasi güç ve kararlılığa sahip olduğumuzu, bugün artık kendi seçmenlerinin adalet taleplerine bile kulaklarını tıkar hale gelmiş olan iktidar sahiplerine birlikte haykıralım.

Neler yapılmalı...

- Devlette güçler ayrılığına dayalı bir sistemin yeniden ve mutlak olarak tesis edilmesini; adaletin üzerindeki siyasi vesayete kesinlikle son verilmesini istiyoruz.

- Seçim sisteminde adalet istiyoruz. Seçim güvenliğinin sağlanması için YSK üzerindeki tüm siyasi vesayete derhal son verilmesini istiyoruz.

- Yargı sisteminde adalet istiyoruz. Herkes için eşit ve adil yargılama istiyoruz. Hiç̧ kimse keyfi olarak tutuklanmasın, kötü muamele görmesin, özgürlüğünden mahrum edilmesin istiyoruz.

- Medya kuruluşları, medya mensupları ve sadece muhalefet ettiği için tutuklanmış gazeteciler ve milletvekilleri derhal serbest bırakılsın istiyoruz. Başta gazeteciler olmak üzere, bu ülke yurttaşları için amasız, fakatsız ifade özgürlüğü istiyoruz.

- Milletin üstüne tank süren, milletin meclisine bomba yağdıran alçakların ayırmadan kayırmadan hepsinin yakasına yapışılmasını istiyoruz.

- 15 Temmuz alçaklığının planlayıcıları arasında bulunan ve haklarında hiç bir kovuşturma yapılmayan siyasetteki FETÖ’cülerin yakalarına daha fazla zaman kaybetmeden yapışılmasını istiyoruz.

- Bazı mağdurların aleyhinde elle tutulur bir delil olmamasına rağmen hayatları karaltılarken, bazılarının “damat" kadrosundan yararlanarak mahkemelerden özel muamele görmesin istiyoruz.

- Gelir dağılımında adalet istiyoruz. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir hale getiren, nüfusun büyük çoğunluğunu köleleştiren çarpık gelir paylaşımı sisteminin değiştirilmesini istiyoruz.

- İstihdamda, eğitimde, ekonomide, vergide adalet istiyoruz.

- Memur alımında adam kayırmaya son verilmesi, liyakata ve performansa dayalı bir kamu personeli yönetimine geçilmesini istiyoruz.

- Devlet ihale kanunu aracılığıyla yandaş kayırma ve yandaş zengin etme anlayışına son verilsin istiyoruz.

- Sendikal hakları ellerinden alınan tüm emekçileri yasal hakları iade edişin istiyoruz.

- Taşeron siteminde hiç bir garantisi olmadan çalıştırılan milyonlarca emekçi için kadro istiyoruz.

- Çiftçi ve küçük esnaf üzerindeki vergi yükünün azaltılmasını, vergide adaletin sağlanmasını istiyoruz.

- Mazotta ve gübrede ağır vergi yüküyle cezalandırılan çiftçiler için yasal düzenlemeler yapılsın istiyoruz.

- Atanamayan öğretmen kalmasın istiyoruz.

- Zor çalışma koşullarının karşılığını alamayan emniyet görevlileri için 3600 gösterge istiyoruz.

- Dini, dili, mezhebi, hayat tarzı, siyasi düşüncesi ve cinsel tercihi nedeniyle azınlıkta olanlar için adalet istiyoruz. Hiç kimsenin kökeninden, inancından ve tercihlerinden dolayı ötekileştirilmesini, devletin ve devlet kurumlarının herkese eşit yaklaşmasını ve eşit hizmet vermesini istiyoruz.

- Kadınlar için adalet istiyoruz.

- Toplumsal hayatın her alanında kadına yönelik pozitif ayrımcılık istiyoruz.

- Toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki siyasi tutumlara son verilmesini ve kanunlardaki ayrımcı maddelerin acilen ayıklanmasını istiyoruz.

- Kadına yönelik tacizleri ve kadın cinayetlerini devletin birinci öncelikli konu olarak kabul ve ilan etmesini istiyoruz. Bu konuda sadece duyarlılık değil, aynı zamanda tedbir ve uygulamalar hayata geçirilsin istiyoruz.

- Çocuklar için adalet istiyoruz.

- Zenginin çocuğunun daha zengin, fakirin çocuğunun daha fakir olmasına neden olan adaletsiz eğitim ve öğretim sisteminin değiştirilmesini istiyoruz. Eğitimde herkes için fırsat eşitliğine dayalı toplumsal adalet istiyoruz.

- Engelliler için adalet istiyoruz. Sosyal devletin, engellilere kalıcı ve sürdürülebilir destek sağlaması için gerekli yasal ve ekonomik tedbirlerin derhal alınmasını istiyoruz.

Adalet istiyoruz.
Çok şey değil, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 10. maddesinde yazılı üç cümlenin gereği yapılsın istiyoruz.
Orada, "Herkes, ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir" yazıyor.
Eşit olsun!
Orada, "Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz" yazıyor.
Tanınmasın!
Orada, "Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar" yazıyor.

Gereği yapılsın…

    Çarşamba, 19 Temmuz 2017 16:22
Yandex.Metrica