Yeni Türkiye'nin fotoğrafı!

OCAK 2015 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI
Dört kişilik ailenin açlık sınırı: 1.257 TL,
Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı: 4.094 TL
Mutfak enflasyonu aylık: % 1,98; son 12 aylık %14,34 oranında ücret gelirlerindeki artış geçim koşullarını iyileştirmedi.


Ülkede genel olarak ücret gelirlerinin artış gösterdiği yılın ilk aylarında hesaplanan fiyat artışları, dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyon karşısında yine yenik düşeceğinin işaretini verdi. Özellikle aile bütçesi içinde ağırlıklı yeri olan gıda harcamalarındaki artış çalışanların geçim koşullarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

2015 Ocak ayı itibariyle;
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.256,80 TL,
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise 4.093,80 TL olarak hesaplandı.
 Hesaplanan bu tutar, dört kişilik bir ailenin yaşadığı haneye aylık olarak girmesi gereken toplam gelirdir. Hesaplanan bu tutar ücret düzeyi değildir.

Ancak, işsizliğin yaygın ve özellikle kadınların istihdama katılımının son derece düşük olduğu ülkemizde, hanede çalışan ve dolayısıyla haneye gelir getiren kişi sayısı sınırlı olmaktadır.

Kaldı ki, devletin resmi verilerine göre ücretli işçilerin yaklaşık yarısına yakını asgari ücret düzeyinde bir ücret geliri elde etmektedir. Asgari ücret ise yılın ilk aylık döneminde net 949 TL'dir. Asgari ücretteki artış tutarı sadece 58 TL olurken, sadece tek bir çalışanın yaşama maliyeti aynı dönemde 135 TL artışla
1.535,85 TL'ye ulaşmıştır. İnsana yakışır bir geçim düzeyi gerçekleştirebilmek için önemli bir gösterge olan asgari ücret düzeyindeki gelişme, diğer emek gelirlerinde de benzeri gelişme göstermektedir. Türk-İş verilerinden yararlanılmıştır.

Dar ve sabit gelirli çalışan ve emeklilerinin gelirlerindeki artış açlık sınırı tutarındaki artışın bile gerisinde kalmaktadır.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bir önceki aya göre 24 TL ve bir önceki yılın aynı ayına göre 163 TL artış göstermiştir. Yoksulluk sınırındaki artış ise aynı dönemler için sırasıyla 80 TL ve 513 TL’dir.

2015 Ocak ayı itibariyle "mutfak enflasyonu"ndaki değişim şöyle olmuştur:
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre % 1,98 oranında arttı.

Bir önceki yılın son ayına göre artış oranı % 1,98'dir.

Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış oranı % 14,34 oldu.

Yıllık ortalama artış oranı ise % 14,46 olarak hesaplandı.Çalışanların gelirleri ve emekli aylıkları yaşanan fiyat artışları karşısında korumasız kalmaktadır.
Milyonlarca çalışan ile emeklisinin önemli bir bölümünün geliri halen açlık sınırının altındadır.
Ocak 2015 itibariyle, ek ödeme dahil olmak üzere en düşük emekli aylığı; işçide 1.072 TL, esnafta 832 TL ve memurda 1.299 TL'dir. En düşük devlet memuru maaşı tutarı olan net 1.797 TL ise 949 TL olan asgari ücreti neredeyse katlamaktadır.

 

*Türk-İş verilerinden yararlanılmıştır

 

    Çarşamba, 04 Şubat 2015 13:56
Yandex.Metrica