CHP'li Şeker'den içtüzük teklifi

CHP Milletvekili Mehmet Şeker kanun teklifi hazırladı.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, Meclis araştırma komisyonlarının çalışma döneminde ulaştığı devlet sırrı veya ticarî sır mahiyetindeki bilgi ve belgelere ayrı bir raporda yer verilmesi ve komisyon raporunun görüşüleceği oturumdan önce yapılacak kapalı bir oturumla Genel Kurul’un bilgisine sunulması için kanun teklifi hazırladı.

Şeker, TBMM Başkanlığına TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sundu.
Teklifin gerekçesinde, TBMM İçtüzüğünün Meclis araştırmasına yönelik maddelerinin getirdiği kısıtların, toplumda infial yaratan olayların tüm yönleriyle aydınlatılmasının önünde engel oluşturduğu belirtilerek, “Mevcut TBMM İçtüzüğü Meclis araştırma komisyonunun bilgi ve belge isteyeceği kurum ve kuruluşları sayarak sınırlamakta, devlet sırrını ve ticari sırrı komisyon çalışmalarının kapsamının dışında tutmakta, büyük emek ve özveriyle hazırlanan komisyon raporlarının Genel Kurul’da görüşülmesini sağlayacak bir düzenlemeye yer vermemektedir” denildi.

Teklife göre, Meclis araştırma komisyonunun raporu hakkında, raporun Başkanlığa tesliminden itibaren 1 ay içinde Genel Kurul’da genel görüşme açılacak.
Meclis araştırması komisyonu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden, mahallî idarelerden, sosyal güvenlik kurumlarından, kamu iktisadî teşebbüslerinden, özel kanunla veya özel kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş kurum, kuruluş, banka ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından ve kamu yararına çalışan derneklerden bilgi ve belge istemek, buralarda inceleme yapmak, ilgililerini çağırıp bilgi almak yetkisine sahip olacak.
Komisyonun çalışma döneminde ulaştığı Devlet sırrı veya ticarî sır mahiyetindeki bilgi ve belgelere ayrı bir raporda yer verilecek ve komisyon raporunun görüşüleceği oturumdan önce yapılacak kapalı bir oturumla Genel Kurul’un bilgisine sunulacak.

Haber: Anka

    Çarşamba, 17 Temmuz 2013 13:29

Bağlantılı Konular