Emrehan Halıcı’nın mükerrer seçmenlerle ilişkin basın açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı’nın başta Mükerrer Seçmenler olmak üzere NVİ ve YSK verilerinde oluşan hatalara dikkat çeken basın açıklaması yaptı. Halıcı açıklamasında şöyle dedi:

Mükerrer Seçmenler
Seçimlerin adil bir şekilde yürütülmesi, sonuçlarına kimsenin itiraz edemeyeceği şeffaflıkta olması için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) ve  İçişleri Bakanlığı’na bağlı kurumlara önemli görevler düşmektedir. Seçim sonuçlarının sağlıklı olabilmesinin ön koşulu seçmen kütüklerinin doğru oluşturulmasıdır.  YSK, seçmen kütüklerini  İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden (NVİ) aldığı veriler doğrultusunda oluşturmaktadır. Dolayısı ile NVİ verilerinde oluşan hatalar olduğu gibi YSK seçmen kütüklerine yansımaktadır.

YSK’dan alınan 2009, 2010, 2011 seçimlerine yönelik seçmen kütükleri ile 2013 Nisan ayına ait seçmen verileri incelendiğinde; bu verilerle  NVİ tarafından https://tckimlik.nvi.gov.tr/TCKimlikNo/Dogrulama.aspx adresinde yayınlanan kimlik sorgulama sonuçları arasında tutarsızlıklar olduğu görülmektedir.

2009 yılı seçmen kütüğünde 274 adet; 2010 yılı seçmen kütüğünde 268 adet; 2011 yılı seçmen kütüğünde 628 adet; 2013 Nisan Ayı Seçmen bilgilerinde ise 111 adet seçmenin tüm bilgilerinin aynı olduğu; ancak farklı TCKN’ler ile YSK seçmen kütüğünde yer aldığı görülmektedir.
2011 seçmen kütüğünde yer almasına rağmen bu mükerrer seçmenlerin Kimlik Bilgileri Doğrulama Sayfası’nda bir TCKN’si ile sorgu yapıldığında kimlik doğrulaması yapılmakta; ancak diğer TCKN’si ile sorgulama yapıldığında “Aradığınız Kayıt Bulunamadı” mesajı alınmaktadır.

Yaptığımız detaylı çalışmalarda tüm bilgilerinin aynı olmasının yanı sıra; tek bir özelliğinin farklı olduğu seçmen tekrarlarının da önemli sayıda olduğu saptanmıştır. Bu seçmenler için de NVİ Kimlik Bilgileri Doğrulama Sayfası’nda sorgulama yapıldığında benzer bir sonuç ile karşılaşılmaktadır.

Bu veriler ışığında İçişleri Bakanlığı tarafında cevaplanması isteğiyle verdiğim soru önergesinde aşağıdaki sorular bulunmaktadır:
-Güncel NVİ kayıtlarına göre tekrarlı olarak yer alan kimlik kayıtlarının gerekçesi nedir?
-YSK kayıtlarında tekrarlı olarak bulunan seçmen kayıtlarının NVİ kayıtlarında sadece bir tanesinin yer almasının gerekçesi nedir?
-YSK seçmen kütükleri ile NVİ kimlik kayıtları arasında bir farklılık var mıdır? Varsa bu farklılığın gerekçesi nedir?
-Kayıtlarında farklılık olan vatandaşlarımızın sayısı kaçtır?
-Bu farklılıkların düzeltilmesi için bir çalışma başlatılmış mıdır?

    Çarşamba, 17 Temmuz 2013 12:51

Bağlantılı Konular