Tanrıkulu: " Kanal İstanbul Projesi'nin yapılacağı bölgede hazineye ait arazi satışı olmuş mudur?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1-Kanal İstanbul Projesi’nin yapılacağı ve 3. Boğaz Köprüsü uzantı yolunun geçeceği Silivri Bölgesi’nde, önceki yıllarda 358 dönüm (358 bin metrekare)  arsa satın alan firmanın ismi nedir?
2-İlgili firmanın bu arsalarda gerçekleştirdiği katma değer yaratıcı yatırımlar mevcut mudur?
3-Aynı bölgede tapu kaydında maliki kısmı boş bırakılan 417 bin metrekarelik arsayı satın alan kişinin de partinize yakın veya üye bir isim olduğu iddiası doğru mudur? Söz konusu arsayı kim satın almıştır?
4-Kanal İstanbul Projesi’nin yapılacağı ve 3. Boğaz Köprüsü uzantı yolunun geçeceği Silivri Bölgesi’nde 2002 – 2012 yılları arasında hazineye ait arazi-arsa satışları olmuş mudur? Bu bölgede Hazineye ait toplam kaç dönüm arazi satılmıştır?
5-Hazine Arazileri satışları sırasında bilirkişi değer tespitleri yaptırılmış mıdır?
6-Satışına karar verilen hazine arazilerine imar uygulaması yapılarak, arazilerin hazine lehine yüksek fiyatlarla satılması sağlanmış mıdır?
7-Hazineye ait arazilerin bir dönüm satış fiyatı,  2002-2012 yılları arasında her bir yıl için ortalama ne kadar olarak gerçekleşmiştir?

    Pazar, 14 Temmuz 2013 11:57

Bağlantılı Konular