Adnan Keskin: “İktidar insan hakları ve özel hayatın gizliliğine yönelik ‘’ihlal’’ in yasasını çıkardı”

“İktidarın torba yasayla yaptığı yeni  düzenleme demokrasi adına utanç verici ve insan hakları için yüz karası bir düzenlemedir. Daha  da vahim olan iktidarın sağlık alanında insanları fişleme operasyonudur.”

“Demokrasiyi ve evrensel insan haklarını, ‘kuralına uyma rejimi’ değil de, ‘kuralına uydurma’ rejimi olarak gören AKP ,Anayasa ile Yüksek Mahkeme’nin kararına  yine arkadan dolanmış ve büyük bir hukuk cambazlığına imza atmıştır’’

“Hukuka ve yargı kararlarına saygı konusunda sicili bozuk olan AKP’nin tutarlılığı kalmayan ideolojisinin demokratik  şarzı bitmiş ve ‘çöküş’ün yarattığı psikolojik travmayla yeni hileleri devreye sokmuştur.”
“AKP  Rotasını kaybetmiş  ve yaşadığı panikle pusulayı iyice şaşırmıştır.’’

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, kişisel sağlık verilerinin toplanması  ve paylaşılması hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin geçtiğimiz şubat ayında  Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiğini belirterek, ‘’Buna rağmen , yargının Anayasa’ya aykırı bulduğu düzenlemenin  aynı içerik ve farklı bir ambalajla ’Torba Yasa’ ya eklenmesi ,AKP’nin ileri demokrasi hilesidir’’ dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Keskin, iktidarın insan hakları ve özel hayatın gizliliğine yönelik ‘’ihlal’’ in yasasını çıkardığını ifede etti ve ‘’ Demokrasiyi ve evrensel insan haklarını, ‘kuralına uyma rejimi’ değil de ‘kuralına uydurma’ rejimi olarak gören AKP ,Anayasa’ya  ve Yüksek Mahkeme’nin kararına  yine arkadan dolanmış ve büyük bir hukuk cambazlığına imza atmıştır’’ değerlendirmesinde bulundu.

AKP’nin oylarıyla kabul edilen torba yasayla doktarların hastalarına ilişkin kişisel bilgilerini Sağlık Bakanlığı’na vermek zorunda olduğunu dikkat çeken Keskin,bu durumun hem hasta haklarına hem de Anayasa ile güvence altına alınan ‘’Özel hayatın gizliliği’’nin ihlali anlamına geldiğini  savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, AKP Hükümeti’nin 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün ve  bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu anımsatan Adnan Keskin daha sonra şunları söyledi:

‘’Anayasa mahkemesi, 6 şubat 2013 tarihli konuya ilişkin gerekçeli kararında, ‘’ Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen ve “Kişinin Hakları ve Ödevleri” başlıklı ikinci bölümünde yer alan özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin olarak kanun hükmünde kararname ile düzenleme yapılması mümkün değildir. KHK’nin 16. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesiyle gerçek kişilerinin gizli bilgilerinin sağlık denetçilerine ibrazı zorunluluğunun getirilmiş olması, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin bir düzenleme niteliğindedir. Dolayısıyla kural, Anayasa’nın 91. maddesinin birinci fıkrasına aykırıdır’’ denilmiştir.

Ayrıca, hasta hakları konusunda temel metin olan Dünya Hekimler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi’nde “Hastanın sağlık durumu, tıbbi durumu, tanısı, prognozu ve tedavisi, kişiye özel diğer tüm bilgileri ölümünden sonra bile gizli tutulmalıdır” ve “Hastanın kimliği ile bağlantı kurulabilecek tüm veriler korunmalıdır” denilmektedir.

Tüm bu gerçeklere rağmen iktidarın torba yasayla yaptığı yeni  düzenleme demokrasi adına utanç vericidir.İnsan hakları için yüz karası bir düzenlemedir.Daha  da vahim olan iktidarın sağlık alanında insanları fişleme operasyonudur. Yasayla doktorlar suça teşvik edilmektedir. Öyle anlaşılıyor ki,hukuka ve yargı kararlarına saygı konusunda sicili bozuk olan AKP’nin tutarlılığı kalmayan ideolojisinin demokratik  şarzı bitmiş ve ‘çöküş’ün yarattığı psikolojik travmayla yeni hileleri devreye sokmaktadır. Rotasını kaybetmiş  ve yaşadığı panikle pusulayı iyice şaşırmıştır.’’

    Cuma, 12 Temmuz 2013 16:11

Bağlantılı Konular