Adnan Keskin geceyarısı operasyonu ile TMMOB’nin yetki ve gelirlerinin Bakanlığa devrini kınadı.

Keskin, “Gece yarısı operasyonuyla TMMOB’nin  yetki ve gelirlerinin Bakanlığa devredilmesi AKP’nin sinsi bir intikam planı ve darbesidir” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’ın konuyla ilgili yazılı açıklaması şöyle:

“Türkiye’nin en örgütlü mesleki kuruluşu olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB),TBMM’de gece yarısı operasyonuyla yetki ve gelirlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilmesi AKP’nin sinsi bir intikam planı ve darbesidir.

Anayasa’nın 135.maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olan ve 1954 yılında kurulan TMMOB,bünyesinde 24 oda ve 410 bin üyesi ile etkin bir sivil kuruluşuyken,vize ve onay yetkisinin kaldırılmasıyla işlevsiz hale getirilmiştir.Meclis’te gece yarısı ‘’Torba yasa’’ görüşülürken, AKP’lilerin son dakikada verdikleri korsan öneriyle kabul edilen düzenleme, özünde TMMOB’nin kolunu kanadını kırma operasyonudur.Çünkü, TMMOB örgütlülüğünün, mühendislerinin, mimarlarının, şehir plancılarının bir talebine dayalı olmadan gerçekleşen TMMOB yasasındaki değişiklik, örgüt şeması, seçim, seçimde temsil, vesayet ilişkisini değiştirmekte ,örgüt şemasında birlik varlığını korumakta, ancak birliğin hak ve yetkileri tümüyle yok etmektedir.

AKP Türkiye’yi kendi siyasi çıkarları için dikensiz bir gül bahçesine dönüştürmeyi ve güdülebilir bir toplum yaratarak ülkenin toplum gücünü ele geçirerek kontrol etmek istemektedir.Hiç kuşku olmasın ki,sırada Türkiye Barolar Birliği ile Türk Tabibler Birliği bulunmaktadır.

Türkiye ne yazık ki,AKP’nin ileri demokrasi numaralarıyla faşizme demir atmış durumdadır.Artık ok yaydan çıkmıştır. İktidarı sarsan Gezi parkı protestolarına destek veren kişi ve kurumlar acımasızca cezalandırılırken,siyasi linç adeta silah olarak kullanılmaya başlanmıştır.Demokrasiden nasibini almamış siyasal intikam anlayışı,’’tsunami’’ gibi önüne geleni sürüklemekte ve Ülkeyi felakete götürmektedir.

Anlaşılıyor ki, AKP ‘’Ali kıran baş kesen’’ rolüne soyunmuş,demokrasinin temel taşlarından bir olan sivil toplum kuruluşlarını ve yetkilerini budayarak Türkiye’nin demokratik refleksini felç etmeyi kafasına koymuştur.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘’Başkanlık’’ yolunu açmak için gözünü iyice karartan AKP bilmelidir ki,Türkiye asla demokratik Cumhuriyet’ten vazgeçmeyecek ve hayallerini kurdukları Tayyibistan’a dönmeyecektir.”

    Çarşamba, 10 Temmuz 2013 12:01

Bağlantılı Konular