"22 Haziran 2013 gecesi Taksim’de polislere Halk TV kamerasına müdahale emrini kim vermiştir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“6112 Sayılı Kanun 7. Maddesi 1. bendi ”Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında da ifade ve haber alma özgürlüğü esas olup, yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı kararları saklı kalmak kaydıyla durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği bakan geçici yayın yasağı getirebilir” demektedir.

Bu bağlamda;
1-22 Haziran 2013 gecesi İstanbul Taksim’de yaşanan olayları kamuoyuna iletmek üzere canlı yayın yaptığı sırada Halk TV’ye ait kameranın kablo ve aksesuarlarının bölgede görevli polisler tarafından sökülerek, koparılarak kameranın kasıtlı biçimde işlemez hale getirildiği iddiaları doğru mudur?
2-Halk TV’ye ait kameranın işlevsiz hale getirilmesinin sorumlusu kimlerdir? Polislere Halk TV kamerasına müdahale emrini kim vermiştir?
3-Sorumlular hakkında yasal işlemler yapılmış mıdır? Yapıldı ise sonuçları nelerdir?
4-Halk TV’nin yayınına müdahale edilmesi, yayınının güç kullanılarak sonlandırılması, hükümetiniz tarafından İstanbul’da 22 Haziran günü gizli bir Olağanüstü Hal uygulanmasına karar verilmesinin bir sonucu mudur?”

    Çarşamba, 10 Temmuz 2013 11:47

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica