"3 yaşındaki Furkan Bozdağ hangi gerekçe ile MR cihazına neredeyse zorla yatırılmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Henüz 3 yaşındaki Furkan Bozdağ'ın MR çekimi sırasında Pediatrist veya Pedagog görevlendirilmiş midir; Pediatrist veya Pedagog MR çekimine eşlik etmişler midir? Henüz 3 yaşındaki Furkan Bozdağ için 24 Mart 2015 akşamı gerçekleştirilen tedavi süreci ile ilgili olarak idari ve yasal soruşturma süreçleri başlatılmış mıdır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

24 Mart 2015 akşamı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde MR çekiminin yapılması için MR cihazı içine yatırılan 3 yaşındaki Furkan Bozdağ, cihazın içindeyken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.

Bu bağlamda,
1- Henüz 3 yaşındaki Furkan Bozdağ'ın MR çekimi sırasında Pediatrist veya Pedagog görevlendirilmiş midir; Pediatrist veya Pedagog MR çekimine eşlik etmişler midir?
2- Ailesi tarafından önce Antalya Anadolu Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen Furkan Bozdağ'ın gerekli tedavisi bu hastanede neden yapılmamıştır?
3- MR cihazına yatmamakta ısrar ettiği ve sürekli ağladığı belirtilen 3 yaşındaki Furkan Bozdağ hangi gerekçe ile MR cihazına neredeyse zorla yatırılmıştır?
4- MR çekimi sırasında anestezi uzmanı eşliğinde Anestezili MR yöntemi neden uygulanmamıştır?
5- 3 yaşındaki Furkan Bozdağ'ın MR cihazına yatırılmadan önce yüksek ateş, burun tıkanıklığı, üst solunum enfeksiyonu, soğuk algınlığı ile kalp sağlığında herhangi bir problem bulunup bulunmadığıyla ilgili tüm tetkik ve kontrolleri yapılmış mıdır?
6- Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son 5 yılda 0-3 yaş grubuna dahil kaç çocuğun MR çekimi yapılmıştır?
7- Son 5 yılda 0-3 yaş grubuna dahil çocukların MR çekimlerinde ölümle veya sakatlıkla sonuçlanan vaka/vakalar yaşanmış mıdır?
8- 3 yaşındaki Furkan Bozdağ için 24 Mart 2015 akşamı gerçekleştirilen tedavi süreci ile ilgili olarak idari ve yasal soruşturma süreçleri başlatılmış mıdır?"

    Cumartesi, 28 Mart 2015 11:37

Bağlantılı Konular