Gök: "Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tasfiye işlemleri tamamlanmış mıdır?"

Levent Gök Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sordu: "Tasfiye edilen Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin personel sayısı tasfiye kararı alınan tarih itibariyle nedir?"

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 24.03.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

18.02.2013 tarihli 7/18369 Esas No'lu yazılı soru önergemle; 2012 yılında yürürlüğe giren Büyükşehir Yasasının uygulamaları kapsamında Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin feshedilmesi üzerine Birliklerde çalışan personelin durumunun ne olacağını sormuştum.

Önergeme, İçişleri Bakanı tarafından 14399437-010.09-23140 sayı ile cevap verilmişse de sorduğum soruların somut, doyurucu bilgilerine rastlanılamamıştır.

Bu bağlamda;
1- Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin tasfiye işlemleri tamamlanmış mıdır?
2- Tasfiye edilen Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin personel sayısı tasfiye kararı alınan tarih itibariyle nedir?
3- Bu personel ne olmuştur? Bu personelden kaçı başka kurum ve kuruluşlara yerleştirilmiştir? Hangi kurumlara yerleştirilmişlerdir? Personelin ekonomik ve sosyal haklarında kayıplara, azalışlara neden olunmuş mudur?
4- Bu personelden kaçı açıkta kalmıştır? Açıkta kalan personelin durumu ne olacaktır?"

    Salı, 24 Mart 2015 16:14

Bağlantılı Konular