"Ankara'nın tüm ilçelerinde son iki yıldan bu yana yapılan kesinti sayısı ve süresi nedir?"

Levent Gök: "Su kesintileri sırasında oluşan vakumla mikroplar şebekeye emiliyor, su verilince musluklardan mikrop akarak salgın hastalıklara neden oluyor."

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, bu tehlikeyi işaret ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesini TBMM Başkanlığına sundu.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını, Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 96. maddeleri gereğince arz ederim. 23.02.2015

Levent Gök
Ankara Milletvekili
CHP Grup Başkanvekili

Bilim adamlarının yaptıkları açıklamalara göre, su kesilince, şebekede oluşan vakum nedeniyle  boruların etrafındaki mikroplu suyun emildiği ve tekrar su verilince mikroplu suların musluklardan akmaya başladığı ifade olunmakta ve bu çerçevede çeşitli olumsuzluklara dikkat çekilmektedir.

Bu bağlamda;
1- Kesinti sırasında oluşan vakumla mikroplu suların şebekeye alındığı konusu ASKİ tarafından araştırılmış, incelenmiş midir? Kanalizasyon sularının dahi emilmesi ve salgın hastalıklara neden olması hususu incelenecek midir?
2- Kesintiden sonra şebekenin suyla doldurulması ve su doldurulması işlemi tamamlanınca bu suyun tekrar boşaltılması suretiyle şebekenin temizlenmesi yöntemi uygulanmakta mıdır?
3- Ankara'nın tüm ilçelerinde son iki yıldan bu yana yapılan kesinti sayısı ve süresi nedir?
4- Ankaralıların çeşitli biçimlerde yakındıkları su kirliliği ve sudaki pis kokunun nedeni kesintiler sonrasındaki vakum açısından değerlendirilecek midir?
5- Temiz ve yeterli içme ve kullanma suyunu yurttaşların musluklarından hiçbir tereddüde yol açmaksızın akıtmakla görevli ASKİ'nin yurttaşların sağlığını bozucu her olasılığa karşı etkin çaba sarf etmesini temin için bir talimat verecek misiniz?
6- İlaçlama, klorlama gibi müdahalelerden başka, bilim insanlarınca yapılan açıklamaları dikkate alarak belediyelerin üniversitelerle, meslek odalarıyla, dernek ve sendikalarla bir çalışma platformu oluşturmasını sağlamak için bir talimat vermeyi düşünüyor musunuz?"

    Pazartesi, 23 Şubat 2015 12:44

Bağlantılı Konular