Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Mısır’da yaşanan gelişmelere ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu :”Mısır’ın demokratikleşme ve özgürleşme arayışları bu askeri müdahale  ile ağır bir darbe almıştır.”

“Askeri vesayetin olmadığı, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine dayalı, temel hak ve özgürlüklere saygılı yeni bir siyasi düzene giden yolun en kısa zamanda açılması Mısır halkının beklentilerine cevap verecektir.

Loğoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Mısır’da, Cumhurbaşkanı Mursi yönetimine karşı çıkanlarla yönetimi destekleyenler arasında bir süredir devam etmekte olan siyasi kriz 3 Temmuz günü ordunun yönetime el koymasıyla sonuçlanmıştır. Muhalefetle bir uzlaşıya yanaşmayan Mursi, Mısır’ın siyasi istikrarı ve Mısır halkının güvenliği açısından çok önemli bir fırsatı maalesef kaçırmıştır. Askeri yönetim, Mursi’nin görevden alındığını, anayasanın askıya alındığını, geçici bir hükümetin kurulacağını ve bu hükümetin seçim tarihini belirleyeceğini ilan etmiştir.  Muhalefetin büyük bir kısmı askeri darbeyi olumlu karşılamıştır. Mursi ise yandaşlarına darbeye direnmelerini, ancak şiddete başvurmamalarını salık vermiştir.  Mısır gergin ve tehlikeli bir belirsizlik içindedir.

Sorunların daima siyaset yoluyla siyasilerin ürettikleri çözümlerle aşılmasından yana olan CHP, orduların siyasete müdahalesine ilke olarak hep karşı olagelmiştir.  Bu açıdan Mısır’daki son gelişmeleri kaygıyla karşılamaktayız.  Mısır’ın demokratikleşme ve özgürleşme arayışlarının askerin bu müdahalesiyle ağır bir darbe aldığını değerlendirmekteyiz. Mısır’daki gelişmelerin, ayrıca, diğer Arap ülkelerindeki hak ve özgürlük arayışlarına olumsuz yansımaları olacağını düşünmekteyiz.

Şimdi önemli ve öncelikli olan ayırım yapılmaksızın bütün unsurlarıyla Mısır halkının güvenliğinin sağlanması, taraflar arasındaki gerginlik ve çatışma eğilimini önleyecek adımların atılmasıdır.  Bu görev yönetime el koyan asker ile ülkedeki bütün siyasi aktörlerin ortak sorumluluğudur. Aynı zamanda, Mısır’da sivil yönetime bir an önce yeniden dönülmesi ve kesintiye uğrayan demokratikleşme ve özgürleşme sürecinin tekrar başlatılması hayati önem taşımaktadır.  Askeri vesayetin olmadığı, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerine dayalı, temel hak ve özgürlüklere saygılı yeni bir siyasi düzene giden yolun en kısa zamanda açılması Mısır halkının beklentilerine cevap verecektir.

CHP, kardeş Mısır halkının demokrasi, özgürlük ve insan onuruna saygı beklentilerini haklı bulmakta ve desteklemektedir.  Umudumuz ve temennimiz bu zor ve belirsizliklerle dolu günlerin, asırlarca uygarlığa öncülük yapmış, barışçıl Mısır halkı tarafından şiddet ve çatışmaya mahal vermeden, sağduyu ve akılla aşılmasıdır, aşılacağıdır.”

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 04 Temmuz 2013 09:23

Bağlantılı Konular