"Maliye Bakanlığı'nın Emekli maaşlarında artış yapılması için bir çalışması var mıdır?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu: "Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde belirtildiği üzere Gelir Vergisinden istisna edilen emekli maaşlarına 2015 yılı içerisinde %15 ten az olmamak kaydıyla gelir vergisi uygulanacağı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili.

1- Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesinde belirtildiği üzere Gelir Vergisinden istisna edilen emekli maaşlarına 2015 yılı içerisinde  %15 ten az olmamak kaydıyla gelir vergisi uygulanacağı iddiası doğru mudur?
2- Maliye Bakanlığı'nın Emekli maaşlarından gelir vergisi kesintisi yapılması için bir kanun taslağı üzerinde çalıştığı iddiası doğru mudur?
3- Doğrudan ve dolaylı vergilerden elde edilen kaynakların iyi yönetilememesi sonucu AKP Hükümeti'nin ek kaynak oluşturmak için emeklilerin aylıkları üzerinden doğrudan vergi kesintisi yapacağı iddiası doğru mudur?
4- Uygulama kararının AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare kampında alındığı iddiası doğru mudur?
5- AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare kampında aldığı kararlar nelerdir?
6- Tek geliri emekli maaşı olan milyonlarca vatandaşımızın maaşlarından yüzde 15 vergi kesintisi uygulamasına Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da onay verdiği iddiası doğru mudur?
7- Maliye Bakanlığı'nın Emekli maaşlarında artış yapılması için bir çalışması var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir?"

    Pazartesi, 01 Aralık 2014 13:20

Bağlantılı Konular