"12 Milyar dolarlık maliyet 20 Milyar dolar olarak hesaplandığı iddiası doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu Başbakan Davutoğlu'na sordu: "Akkuyu Nükleer Santrali için hazırlanan ÇED raporuna mevzuata aykırı olarak 3 ay zaman kazandırıldığı bu nedenle Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporu'nun geçersiz sayılması gerektiği, buna rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporu iptal etmediği iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Akkuyu Nükleer Santrali için hazırlanan ÇED raporuna mevzuata aykırı olarak 3 ay zaman kazandırıldığı bu nedenle Akkuyu Nükleer Santrali ÇED Raporu'nun geçersiz sayılması gerektiği, buna rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın raporu iptal etmediği iddiası doğru mudur?
2- Akkuyu Nükleer Santrali için hazırlanan ÇED raporu süreçlerinde kaç kez bakan oluru kullanılmıştır?
3- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti arasında imzalanan "Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması" uyarınca 13 Aralık 2010'da kurulan proje şirketi Akkuyu Nükleer A.Ş. ne  ( Rusya'nın devlet şirketi olan Rosatom'un alt şirketlerin biri ) Mersin Valiliği Toprak Koruma Kurulu tarafından tahsis edilen 1. Derece tarım arazilerinin toplam miktarı ne kadardır?
4- Ayrıca, Rusya / Novovorenz' de yapımı devam eden iki reaktörün anahtar teslimi yüklenici şirketi Moskova merkezli Atom Energo Proekt şirketidir; Akkuyu' da kurulacak reaktörlerin ayni tip dizaynı olan iki tane VVER-1200 reaktörün toplam kurulu gücü 2136 MW ve anahtar teslim ihale miktarı Rosatom verilerine göre 5 milyar ABD dolardır; ( bir reaktörün fiyatı 2,5 Milyar dolar) AtomEnergo Proekt şirketinin dış piyasa bileşeni Atomstroiexpert'in Akkuyuda ayni malzeme, teknoloji ve eleman kullanarak kuracağı reaktörlerin bir adetinin Türkiye'ye maliyeti ise 5 milyar dolardır;  bu şirketin yüzde 51 hissesi Rosatom ve yüzde 49 hissesi Gazprombank devlet bankasına aittir;  sonuçta Rusya'da en fazla 12 milyar dolar maliyetle inşa edilebilen Akkuyu gücündeki bir santral projesinden, Rosatom ve Rus bileşen şirketleri 20 milyar ABD dolar maliyet gözönüne alındığında açıktan 8 milyar dolar kar edeceklerdir; Türkiye Cumhuriyeti devletinin 8 Milyar dolar zarara onay verecek projenin iptal edilmesi gerekmektedir; bu durumda proje iptal edilecek midir?
5- 12 Milyar dolarlık maliyet 20 Milyar dolar olarak hesaplandığı iddiası doğru mudur? bu durum kamuoyuna nasıl açıklanacaktır?"

    Salı, 02 Aralık 2014 11:55

Bağlantılı Konular