Ağbaba: "Zehirli ayakkabılardan numune alınmış mıydı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Çin'den ithal edilen zehirli ayakkabıları Bakan Canikli'ye sordu.

CHP genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Veli Ağbaba
Malatya Milletvekili

Çin'den ithal edilen bazı ürünlerde zehirli madde bulunduğuna ilişkin haberler basına yansımıştır.

Bu çerçeveden hareketle;
1- Son 5 yılda Çin’den ithal edilen ayakkabı sayısı ve 2014 yılı içerisinde ithal edilen ayakkabı sayısı nedir?
2- İthal edilen bu ürünlerin sağlık açısından denetim ve kontrolü ne şekilde gerçekleşmektedir?
3- İthal edilen ürünlerin bir kısmının zehirli olduğu iddiaları doğru mudur? Konu ile ilgili ürünlerden ne kadar numune alınmıştır? Bu numunelerin kontrol sonucu nedir?
4- Zehirli olduğu tespit edilen ürünlerin miktarı nedir? Toplamda bu ürünlerin piyasa değeri nedir?
5- Zehirli olan bu ürünlerin ne kadarı imha edilmiştir? Kalan kısmı ile ilgili ne gibi çalışmalar yapılacaktır?
6- Konuyla ilgili ihmali/sorumluluğu bulunan görevliler hakkında açılan soruşturma mevcut mudur?"

    Çarşamba, 26 Kasım 2014 17:40

Bağlantılı Konular