Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi verdi

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Davutoğlu'na, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 28 Eylül 2011 ve 27 Aralık 2011 tarihlerinde kullandırdığı toplamda yaklaşık 700 milyon dolar tutarındaki kredilerin batık kredi haline dönüştüğü ve bankanın mali tablolarına ve bilançolarına batık kredi olarak resmen yansıtıldığı iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin 28 Eylül 2011 ve 27 Aralık 2011 tarihlerinde kullandırdığı toplamda yaklaşık 700 Milyon Dolar tutarındaki kredilerin batık kredi haline dönüştüğü ve bankanın mali tablolarına ve bilançolarına batık kredi olarak resmen yansıtıldığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, Türkiye Halk Bankası A.Ş. bu kredileri hangi firmaya kullandırmıştır?
2- İddia doğruysa, Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin mali tabloları ve bilançolarına yansıttığı firma ile ilişkili batık kredilerin toplam tam tutarı ne kadardır ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin hangi yetkililerinin imzalarıyla ilgili firmaya tahsis edilmiştir?
3- Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından firmaya kullandırılan krediler karşılığında ilgili firmadan alınan tüm teminatlar nelerdir?
4- İlgili firmanın, hazineye ait olan bir araziyi, kullandığı krediler karşılığında teminat olarak gösterdiği ve bu durumun krediyi tahsis eden Banka Yönetimi tarafından bilinmesine rağmen teminat olarak kabul edildiği iddiası doğru mudur?
5- Kredilerin tahsis edilmelerinde onay veren Türkiye Halk Bankası A.Ş. yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş mudur ya da bulunulacak mıdır?
6- Ayrıca, ilgili firmanın Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası'ndan kullandığı kredilerin 31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla toplam tutarları ne kadardır?
7- İlgili firmanın, Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankası'ndan kullandığı ancak 31 Ekim 2014 tarihi itibarıyla "Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar" kaleminde takip edilen kredileri bulunmaktaysa kredilerin toplam tutarları ne kadardır?"
 

    Cuma, 14 Kasım 2014 17:06

Bağlantılı Konular