İstanbul Milletvekili Erdoğdu, İstanbul’a yapılması düşünülen 3. havalimanı ihalesinde yapılan hukuksuzlukları gözler önüne serdi

İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, İstanbul’a yapılması düşünülen 3. havalimanı ihalesi ile ilgili yapılan açıklamaların eksik ve yanıltıcı olduğunu belirterek ihale aşamasında yapılan hukuka aykırılıkları sıraladı.  İstanbul Milletvekili Erdoğdu, tespit edilen hukuka aykırılıklar ve projenin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak telafisi mümkün olmayan çevre katliamını engellemek amacıyla proje konusu ihalenin iptali için Danıştay’a başvurdukları bilgisini de paylaştı.

 

İstanbul Milletvekili Erdoğdu’nun konu ile ilgili tespit ve değerlendirmeleri şöyle: “İstanbul’da yapılması düşünülen 3. Havalimanı ihalesi 3 Mayıs 2013 tarihinde yapılmış ve 25 yıllık kira bedeli için en yüksek teklifi, 22 milyar 152 milyon Euro ile Limak İnş. San. ve Tic. AŞ/Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. AŞ/Cengiz İnş. San. ve Tic. AŞ/Mapa İnş. ve Tic. AŞ/Kalyon İnş. San. ve Tic. AŞ Ortak Girişim Grubu vermiştir.

Finansal, kentsel ve çevresel etkileri dolayısıyla bütün halkımızı yakından ilgilendiren bu projenin bütün süreçlerinin şeffaf olarak yürütülmesi gerekirdi. Projeye ilişkin ihale şartnamesi, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, sözleşme gibi temel belgeler kamuoyundan gizlenmiştir.  3. Havalimanı ihalesiyle ilgili olarak başta Başbakan ve Ulaştırma Bakanı tarafından yapılan açıklamalar kamuoyunu aydınlatmadığı gibi bu açıklamalar eksik ve yanıltıcıdır.

Projeye ilişkin ulaşabildiğimiz belgelerin incelemesinden ihale aşamasında birçok hukuka aykırılıklar tespit edilmiştir. Bu tespitlerimiz şöyledir.
1. ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca, idari işleme konu havalimanı için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmadıkça proje ihale edilemez. Halbuki proje “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alınmadan önce ihale edilmiştir.
2. Çevresel etki değerlendirmesi süreci mevzuata uygun şekilde uygulanmamış ve halkın katılımı süreci ile ilgili zorunluluklar usulüne uygun surette yerine getirilmemiştir.
3. ÇED raporunda projenin çevreye pek çok olumsuz etkisi belirtilmesine rağmen idari işleme konu proje yürürlüğe sokulmuştur idari işlem Anayasanın 56. maddesine aykırıdır
4. Proje alanının 6.172,7 hektarlık bölümü ormandır ormanlık alanın yok edilmesi, zarar görmesi, amaç dışı tahsis edilmesi Anayasanın 169. maddesine aykırıdır
5. İdari işlem anayasada güvence altına alınan genel sağlık ile ilgili hükümlere aykırıdır; proje alanı terkos barajının orta mesafe koruma alanına ve uzun mesafe koruma alanına, alibeyköy barajının uzun mesafe koruma alanına ve planlama aşamasındaki pirinççi barajı uzun mesafe koruma alanında kalmaktadır içme ve kullanma suyu koruma havzalarında yapı yapılması üstelik havalimanı yapılması ve işletilmesi mümkün değildir
6. Proje alanı içinde 236 hektar mera yer almaktadır, meranın yok edilmesi, zarar görmesi, amaç dışı tahsis edilmesi Anayasanın 45. maddesine aykırıdır.
7. Proje alanı içinde tarım arazisi yer almaktadır, tarım arazisinin yok  edilmesi, zarar görmesi, amaç dışı tahsis edilmesi anayasanın 44. ve 45. maddeleri ile  5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununa aykırıdır
8. Çevre düzeni planında havalimanı yapımı düzenlenmeyen alanda havalimanı yapımı için ihale açılması yasaya aykırıdır
9. İhale öncesi ÇED Raporu değiştirilmiş Mart 2013 tarihli ÇED Raporu ile Nisan 2013 tarihli Nihai ÇED Raporu arasında yasal, bilimsel ve teknik gereklerle açıklanması mümkün görünmeyen çelişkiler yer almaktadır.
10. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. Maddesi Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2010/4) 5. ve 7. maddeleri ve bahsi geçen mevzuatın ilgili hükümleri uyarınca, ihaleye konu sözleşmeye ilişkin olarak Rekabet Kurulundan izin alınması gerekirken, izin alınmamıştır. Bu durumda, İstanbul’da işletilen yegâne iki havalimanında havalimanı işletmecisi, fiyat ve tarife belirleme yetkisine sahip olduğu her konuda fiyatları belirleyecektir, İstanbul bölgesinde havalimanı ve terminal işletmeciliği hizmet piyasasını Limak kontrol edecektir. Bu da Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 4. Maddesi uyarınca hukuka aykırı ve yasaktır.
11. İhale 3996 sayılı yasa ve ilgili mevzuatına aykırı şekilde gerçekleştirilmiştir. İdare daha evvel açık ve net şekilde ilanda belirtmemiş olduğu açık artırma usulünü uygulamıştır.

Tespit ettiğimiz hukuka aykırılıklar ve projenin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak telafisi mümkün olmayan çevre katliamını engellemek amacıyla proje konusu ihalenin iptali için Danıştay’a başvuruyoruz.

Danıştay’ın hiçbir gücün talimatına göre değil salt hukuka uygun karar vermesini bekliyoruz. Başta 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal projeleri olmak üzere bütün Halkımızı ilgilendiren projeleri yakından izlemeye devam edeceğiz.

CHP halkın yararına olan ve çevresel etki değerlendirilmesi yapılmış hiçbir projeye karşı olmadığı gibi bu projelerin gerçekleştirilmesi konusunda hükümete her türlü desteği vermeye hazırdır. Bu konuda hükümete tavsiyemiz hazırlanan projelerin bütün süreçlerinin şeffaf ve katılımcı bir anlayışla yapılmasıdır.”

Anahtar Kelimeler
    Pazartesi, 01 Temmuz 2013 12:20

Bağlantılı Konular

Yandex.Metrica