"Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf çektirmek siyasi bir faaliyet olarak görülebilir mi?"

Veli Ağbaba, Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf çektirdikleri için sanatçıların uyarılmasını TBMM gündemine taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Veli Ağbaba
CHP Malatya Milletvekili

Eskişehir'de Mayıs ayında gerçekleştirilen Opera günleri kapsamında turneye giden Mersin Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları ve görevli personelin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf çektirdikleri gerekçesiyle Genel Müdür tarafından uyarıldıkları basına yansımıştır. DOB Genel Müdürlüğü'nden Mersin DOB Müdürlüğü'ne DOB Genel Müdürü Selman Ada imzasıyla gönderildiği belirtilen yazıda "BİMER'e yapılan ve gereği için genel müdürlüğümüze gönderilen başvuruda, müdürlüğünüzce 2014 yılında gerçekleştirilen Eskişehir turnesinde, müdür ve turneye katılanların Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ile fotoğraf çektirerek, bu fotoğrafların siyasi propaganda amacıyla Mersinli sanatseverlerle paylaşıldığı anlaşılmıştır. Müdürlüğünüzce gerek müdürlük faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Mersin ilinde ve gerekse il dışında gerçekleştirilen turnelerde görev alan tüm müdürlük personelinin siyasi propaganda niteliği taşıyan ya da bu şekilde anlaşılabilecek tutum ve davranışlarda bulunulmaması konusunda uyarılmalarını önemle rica ederim." ifadeleri yer almıştır.

Bu çerçeveden hareketle,
1- Sanatçıların, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf çektirmesinin sakıncalı olduğunu düşünüyor musunuz?
2- Kendisi de bir Balmumu sanatçısı olan ve adı Eskişehir'le özdeşleşmiş olan Sayın Yılmaz Büyükerşen ile fotoğraf çektirmek siyasi bir faaliyet olarak görülebilir mi? Eğer öyleyse, Genel Müdürün personeli uyarmasının sebebi Sayın Yılmaz Büyükerşen'in CHP'li olması mıdır yoksa diğer partilerin Belediye Başkanları ile fotoğraf çektiren sanatçılarda aynı şekilde uyarılmakta mıdır?
3- Bakanlığınızda bu ve benzeri konular ile uyarı cezalarını düzenleyen bir yönetmelik mevcut mudur? Sanatçıları uyaran Genel Müdür bunu kendi inisiyatifiyle mi yapmıştır yoksa konuyla ilgili talimatınız bulunmakta mıdır?
4- Konuyla ilgili olarak Sayın Yılmaz Büyükerşen ile sanatçı ve görevlilerden özür dilemeyi düşünüyor musunuz? Bu uyarıyı yapan Genel müdür hakkında işlem yapmayı düşünüyor musunuz?"

    Perşembe, 23 Ekim 2014 13:39

Bağlantılı Konular