Tanrıkulu: "Belediyeler afet toplanma alanlarını nasıl değiştirebilmektedir?"

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu: "İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Vatan Caddesi üzerinde yer alan, bir kısmı otopark olarak kullanılan, bir kısmında da market bulunan arazinin hemen yanında Aytekin Kotil Parkı bulunan ve imara açılan yerin afet toplanma alanı olduğu iddiaları doğru mudur?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlere göre Aksaray'da, "afet toplanma alanı" olarak kullanılan 8 bin metrekarelik arazi, 5 katlı otel, konut projeleri ve tarihî bir caminin ihyası yapılmak üzere imara açıldı. Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'nin satın aldığı araziye 5 kat yüksekliğinde otel ve konut projesi yapılabilecek. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün, projenin "1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli planın ana kararını bozucu, yoğunluğu artırıcı, emsal teşkil edici nitelikte" olduğu yönünde görüş bildirmesine rağmen, alınan kararla bölgeye otel ve konut projeleri yapılabilecek. Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "2. derece ticaret alanı" (otel alanı) ve "konut alanı" olarak kabul edilen arazide otel alanının yüzde 92 oranında düşürüldüğü, park alanının ise yüzde 120 oranında genişletildiği savunuldu. İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Vatan Caddesi üzerinde yer alan, bir kısmı otopark olarak kullanılan, bir kısmında da market bulunan arazinin hemen yanında Aytekin Kotil Parkı bulunan yerin imara açılması ile ilgili bilgilendirme yapılması önem arz etmektedir.

Bu bağlamda;

1- İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından biri olan Vatan Caddesi üzerinde yer alan, bir kısmı otopark olarak kullanılan, bir kısmında da market bulunan arazinin hemen yanında Aytekin Kotil Parkı bulunan ve imara açılan yerin afet toplanma alanı olduğu iddiaları doğru mudur?
2- İddialar doğru ise yeni afet toplanma alanı neresidir?
3- Afet toplanma alanları nasıl seçilmektedir?
4- Belediyeler afet toplanma alanlarını nasıl değiştirebilmektedir?
5- Metal Yapı Konut Anonim Şirketi'nin satın aldığı araziye 5 kat yüksekliğinde otel ve konut projesi yapmasına, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün "1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli planın ana kararını bozucu, yoğunluğu artırıcı, emsal teşkil edici nitelikte" olduğu yönünde görüş bildirmesine rağmen nasıl izin verilmiştir?
6- İzin verilmesi için Fatih belediyesi tarafından otel oturum alanının düşürülmesi, Park alanın genişletilmesi yeterli midir?"

    Pazar, 28 Eylül 2014 11:37

Bağlantılı Konular