"Yabancı ve azınlık düşmanlığı ile ırkçılığın önlenmesine yönelik kriterler nelerdir?"

Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı'na sordu: "8. sınıf ders kitaplarında Ermenilerin yabancı emellere alet olup kışkırtılanlar, vatanı bölmek isteyenler, Türklere ve Müslümanlara saldıran ve katledenler, hatta bu emellerine ulaşmak için soykırım yalanı uyduranlar olarak tanıtıldığı iddiaları doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

Basına yansıyan haberlerde, 8. sınıf ders kitaplarında Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik Ermeni Meselesi, Terörizm ve Misyonerler olmak üzere  3 büyük tehdit olduğunun anlatıldığı iddia edilmektedir. Ders kitabında Ermenilerin yabancı emellere alet olup kışkırtılanlar, vatanı bölmek isteyenler, Türklere ve Müslümanlara saldıran ve katledenler, hatta bu emellerine ulaşmak için soykırım yalanı uyduranlar olarak tanıtıldığı yine iddialar arasındadır.

Bu bağlamda;

1- 8. sınıf ders kitaplarında Ermenilerin yabancı emellere alet olup kışkırtılanlar, vatanı bölmek isteyenler, Türklere ve Müslümanlara saldıran ve katledenler, hatta bu emellerine ulaşmak için soykırım yalanı uyduranlar olarak tanıtıldığı iddiaları doğru mudur?
2- İddalar doğru ise, konu ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?
3- 8. sınıf ders kitabında yabancı ve azınlık düşmanlığı ile ırkçılığın önlenmesine yönelik denetimler yapılmakta mıdır?
4- 8. sınıf ders kitaplarında Ermeni Meselesi, Terörizm ve Misyonerlerin anlatım şekli öğrencilerin gelişim psikolojisine uygun mudur?
5- 8. sınıf ders kitabında, öğrencilerde, Ermeniler, Hristiyanlar, Süryaniler, yabancılar ve azınlıklara yönelik düşmanlık duygusu uyandıracak ifadelerin bulunduğu iddiası doğru mudur?
6- Milli Eğitim müfredatında yabancı ve azınlık düşmanlığı ile ırkçılığın önlenmesine yönelik kriterler nelerdir?"

    Cumartesi, 20 Eylül 2014 10:36

Bağlantılı Konular