"TMO, sıfır gümrükle ithalat yetkisini 3. kişilere devretmiş midir?"

Sezgin Tanrıkulu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker'e sordu: "TMO'ya Türkiye'de hasat zamanı başlamadan sıfır gümrükle buğday, arpa, mısır ve pirinç ithal etme yetkisinin tahsis edilmesindeki kamu yararı açısından hedeflenen amaç nedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

19 Nisan 2014 tarihli ve 28977 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/6169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'ya sıfır gümrük vergisi oranıyla 2.5 milyon ton buğday, 1 milyon ton arpa, 500 bin ton mısır ve 200 bin ton pirinç ithal etme yetkisi verilmiştir ve bu karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nce ithal lisansı düzenleneceği ve İthalat lisanslarının buğday, arpa ve mısır için 31 Mayıs 2016'ya kadar,  pirinç için düzenlenen ithalat lisansının ise 1 Eylül 2016'ya kadar geçerli olacağı duyurulmuştur.

Bu bağlamda;
1- TMO'ya Türkiye'de hasat zamanı başlamadan sıfır gümrükle buğday, arpa, mısır ve pirinç ithal etme yetkisinin tahsis edilmesindeki kamu yararı açısından hedeflenen amaç nedir?
2- 19 Nisan 2014 - 1 Eylül 2014 tarihleri arasındaki dönemde TMO, hangi ülkelerdeki hangi kurum veya şirketlerden ne kadar miktarlarda ve tutarlarda buğday, arpa, mısır ve pirinç ithalatında bulunmuştur?
3- 19 Nisan 2014 - 1 Eylül 2014 tarihleri arasındaki dönemde TMO, sıfır gümrükle ithalat yetkisini 3. kişilere devretmiş midir? Devretmişse hangi 3. kişilere buğday, arpa, mısır ve pirinç ithal etme yetkisini devretmiştir?
4- 19 Nisan 2014 - 1 Eylül 2014 tarihleri arasındaki dönemde TMO tarafından ithalat gerçekleştirildiyse, ithal edilen buğday, arpa, mısır ve pirinç ürünlerinde saptanan en yüksek GDO oranları nedir?
5- 19 Nisan 2014 - 1 Eylül 2014 tarihleri arasındaki dönemde TMO, iç piyasada hangi şirketlere ne kadar miktarlarda buğday, arpa, mısır ve pirinç satışı gerçekleştirmiştir?
6- 2010, 2011,2012 ve 2013 yılları itibarıyla Türkiye'nin buğday, arpa, mısır ve pirinçte kendi kendine yeterlilik oranları nelerdir?"

    Çarşamba, 17 Eylül 2014 13:30

Bağlantılı Konular