"Satışta hazırlanması gereken ekspertiz raporunda belirtilen arazi değeri ne kadardır?"

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na sordu: "25 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Bodrum'un Gölköy Bölgesinde bulunan Cennet Koyuna komşu 423 parsel nolu 678 bin 963 metrekarelik arazinin tapudaki sahibi kim ya da kimler olarak gözükmektedir?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

1- Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararıyla özelleştirme kapsam ve programına alınan Bodrum'un Gölköy Bölgesinde bulunan 423 parsel nolu Cennet Koyuna komşu 678 bin 963 metrekarelik arazinin satışı için 12 Temmuz 2012 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan şirketin ihale teklif bedeli olan 277 Milyon TL. tutarındaki parayı aradan geçen 2 yıl süresince ödemediği iddiası doğru mudur? Bu ihaleyi kazanan şirketin yönetim kurulu 25 Ağustos 2014 tarihi itibariyle kimlerden oluşmaktadır?
2- Arazinin satışı sonrasında ihale bedeli hazineye fiili olarak intikal etmişse ihale bedelinin 25 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla ne kadarlık tutarı fiilen hazineye intikal etmiştir?
3- 25 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Bodrum'un Gölköy Bölgesinde bulunan Cennet Koyuna komşu 423 parsel nolu 678 bin 963 metrekarelik arazinin tapudaki sahibi kim ya da kimler olarak gözükmektedir?
4- Arazinin tapu kayıtlarında belirtilen satış bedeli ne kadardır?
5- Söz konusu arazi satış aşamasında 1. derece ve 2. derece sit alanları içermekte midir?
6- Arazide SİT alanları değişiklikleri ve imar değişiklikleri hangi tarihlerde hangi kurumlar tarafından yapılmıştır?
7- Arazinin satışında hazırlanması gereken ekspertiz raporunda belirtilen arazi değeri ne kadardır?
8- Ekspertiz raporu hangi kurum veya şirket tarafından hazırlanmıştır?"

    Perşembe, 04 Eylül 2014 12:13

Bağlantılı Konular