"Türkiye genelinde illere göre kaç sandıkta oylar fazla, eksik ya da değiştirilerek yazılmıştır?"

Sezgin Tanrıkulu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yapılan oy hırsızlığı ile ilgili iddiaları sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
CHP İstanbul Milletvekili

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yapılan oy hırsızlığı ile ilgili iddialar basına yansımıştır. İstanbul Kağıthane'deki şüpheli 35 sandıktan sadece birinde, CHP'nin 80 oyunun eksik yazıldığı, AKP'ye 80 oy fazla yazıldığı ve Savcılık "Oy sonuçlarını değiştirmek" suçlamasından sandık görevlisine 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştır.

Basına yansıyan haberlerde, Kağıthane'deki 1396 nolu sandıktaki oyların sayımında "sahtecilik" yapıldığı iddiasıyla sandık görevlisi S.Y. hakkında dava açılmış, iddianameye göre, Kâğıthane'deki şüpheli 35 sandıktan sadece bir tanesi olan 1369 nolu sandıkta, CHP'nin oylarının 192 iken kayıtlara 112, AKP'nin oylarının ise 69 iken kayıtlara 149 olarak geçtiği ifade edilmiştir.

Ayrıca, Seçim Kurulu'nun tespitine göre, 1033 nolu sandıkta AKP'nin ilçe belediye meclis oyunun sayım cetvelinde 91 olan birleştirme tutanağına 191 olarak geçtiği, aynı sandıkta AKP'nin büyükşehir belediye başkanlığı oyunun 100 olarak çıktığı fakat birleştirme tutanağına 155 olarak geçtiği ifade edilmektedir. 1057 nolu sandıkta ise CHP'nin belediye meclis oyunun 84 olduğu ancak 4 olarak birleştirme tutanağına geçtiği, AKP'nin aldığı 141 oyun ise, aldığı birleştirme tutanağına 221 oy olarak geçtiği iletilmiştir. Kurulun, bu sandıkta da CHP'nin oylarının 84 olarak düzeltilmesini istediği, bu şekilde 35 ayrı sandık tespit edildiği ifade dilmiştir.

Bu bağlamda;

1- İstanbul Kağıthane'deki şüpheli 35 sandıktan başka Türkiye genelinde illere göre kaç sandıkta 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oylar fazla, eksik ya da değiştirilerek yazılmıştır?
2- Konu ile ilgili Bakanlığınız tarafından yürütülen ve açılmış olan soruşturma var mıdır?
3- Seçim Kurulu yaptığı tespitten sonra gerekli işlemleri gerçekleştirmiş midir?
4- Şüpheli 35 sandıkta yapılan tespitler sonrasında, oy oranlarında değişiklik gerçeklemişse, ilgili bölgelerde seçimler yenilenecek midir?
5- Oyların fazla, eksik ya da değiştirilerek yazılması "Milli İrade"ye yapılan bir haksızlık değil midir?
6- Türkiye'de 2002-2014 yılları arasında gerçekleşen tüm seçimlerde yıllar itibariyle oylar kaç kez fazla, eksik ya da değiştirilerek yazılmıştır?
7- 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Türkiye genelinde oyları fazla, eksik ya da değiştirerek yazan sandık görevlileri hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa, kaç kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır?
8- Bu olayla ilgili olarak, İl ve İlçe Seçim Kurullarında sorumlu olan kişiler hakkında yasal işlem başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır?
9- Yaşanan bu durum "oy hırsızlığı" değil midir?"

    Çarşamba, 03 Eylül 2014 12:50

Bağlantılı Konular