“Halka ait hizmet araçlarının bir partinin mitingi için kullanılması yasal mıdır?”

Toprak’ın soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Muammer GÜLER tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.
Erdoğan TOPRAK
İstanbul Milletvekili

Siyasi Partiler Kanunu’nun 66.maddesine göre; “Genel ve katma bütçeli dairelerle mahalli idareler ve muhtarlıklar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özel kanunla veya kanunla verilen yetkiye dayanılarak kurulmuş bankalar ve diğer kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsü sayılmamakla beraber ödenmiş sermayesinin bir kısmı devlete veya bu fıkrada adı geçen kurum, idare,teşebbüs,banka veya kuruluşlara ait müesseseler siyasi partilere hiçbir suretle taşınır veya taşınmaz mal veya nakit veya haklar bağışlayamaz ve bu gibi mal veya hakların kullanılmasını bedelsiz olarak bırakamazlar; bağlı oldukları kanun hükümleri dışında siyasi partilere ayni hakların devrine dair tasarrufta bulunamazlar. ”denilmektedir.

Bu sebeple,

1. AK Parti’nin Kazlıçeşme ve Sincan’da gerçekleştirdiği “milli iradeye saygı” isimli mitingleri için kamu araçları kullanılmış mıdır?  Kara ve deniz yolları aracılığı ile kaç araç devreye sokulmuştur? Hangi yollar trafiğe kapatılmıştır? Halkın hizmet beklediği otobüs seferleri aksamış mıdır?

2. Halka ait hizmet araçlarının bir partinin mitingi yani özel menfaat için kullanılması yasal mıdır? İETT tarafından yapılan açıklamaya göre ödenmiş ücret hangi makamlar tarafından karşılanmıştır?

3. Yolcu taşıyan otobüsler, bedeli mukabilinde İETT’den kiralanmış ise metrobüsler hangi gerekçe ile ücretsiz yolcu taşımışlardır? Bu konuda İETT Çağrı merkezini arayarak kayıt bırakan vatandaşların söylemleri dikkate alınmış mıdır?

4. Ulaşımdaki aksamalar sebebi ile mağdur durumda kalan vatandaşlar için bakanlık olarak  herhangi bir özür açıklaması yapılmış mıdır?

5. Demokratik bir hak olarak gerçekleştirilen eylemlerde, yani toplu taşımaya halkın en çok ihtiyaç duyduğu zamanda İETT otobüs, metro, vapur ve metrobüs seferlerinde halka zorluklar çıkartılırken, AKP mitingine giden pek çok belediye ve halk otobüsüne, polisler eskortluk etmiş midir? Trafik polisleri mitinge giden otobüslerin miting alanına sağlıklı ulaşabilmeleri için yolları açmış mıdır? Vatandaşınızın en demokratik hakkını kullanabilmesi için ne gibi kolaylıklar sağlanmıştır?

6. Para karşılığı insanların mitinge davet edildiğine dair söylemlerin doğruluk payı nedir?“

    Perşembe, 27 Haziran 2013 13:52

Bağlantılı Konular