Gezi Parkı olaylarına katılan kişi ve kurumların listesi

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Gezi Parkı Olayları sırasında, eylemcilere hem sosyal medyadan hem de bu eyleme katılarak destek veren milletvekilleri, iş adamları, sanatçılar, yazar ve şairler, görsel ve yazılı basın mensupları, sivil toplum örgütleri, bankalar, sendikalar, öğrenciler başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden kişi ve kurumlar bulunmaktadır.

Gezi Parkı Olayları’na katılan kişi ve kurumlarla ilgili tarafınıza isim listesi iletildiği iddiaları bulunmaktadır.

Bu bağlamda;

1. Gezi Parkı Olayları’na katılan kişi ve kurumlarla ilgili tarafınıza isim listesi iletildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise isim listesi talebi sizden mi gelmiştir? Bu listenin düzenlenme amacı ismi geçen kişileri doğrudan hedef göstermek midir?
2. Bu listede siyasi partilerin üst düzey yöneticileri ve milletvekillerinin isimleri var mıdır? Var ise bu isimler kimlerdir?
3. Bu listede sendika ve sivil toplum örgütlerinin ismi yer almakta mıdır? Yer almakta ise bu sendika ve sivil toplum örgütleri hangileridir? Bu listede hangi sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin yöneticilerinin isimleri vardır?
4. Bu listede eylemlere katılan öğrencilerin isimleri var mıdır?
5. Bu listede eylemlere katılan iş adamlarının isimleri var mıdır?
6. Bu listede eylemlere katılan sanatçıların, yazar ve şairlerin isimleri var mıdır?
7. Bu listede eylemlerle ilgili haber yapan ve yapmaya çalışan görsel ve yazılı basın mensuplarının isimleri var mıdır?
8. Bu listede eylemlerle ilgili olarak açıklama yapan Bankaların Üst Düzey Yöneticilerinin isimleri var mıdır?
9. Bu listede Gezi Parkı Olayları’na Twitter, Facebook gibi sosyal medya üzerinden destek veren kişi ve kurumların isimleri yer almakta mıdır?
10. Bu isim listesi Gezi Parkı Olayları’na katılanların hedef gösterilerek aynı zamanda fişlendiği iddialarını doğrulamakta mıdır?
11. Bu ülkenin Başbakanı olarak Gezi Parkı Olayları’na katılan kişilerle ilgili isim listesi istemeniz iddiaları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bağdaşmakta mıdır?”

    Çarşamba, 26 Haziran 2013 13:25

Bağlantılı Konular