Tanrıkulu: "Atagold Kuyumculuk ünvanlı şirket toplam ne kadar altın ithalatı gerçekleştirmiştir?"

Tanrıkulu, Maliye Bakanı Şimşek'e sordu: "Altında KDV'nin sıfırlandığı 1 Ağustos 2004'ten 30 Aralık 2014 tarihine kadarki dönemde külçe altında gerçekleşen Dış Ticaret Açıkları her bir yıl bazında ne kadardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
CHP İstanbul Milletvekili

1- Altında KDV'nin sıfırlandığı 1 Ağustos 2004'ten 30 Aralık 2014 tarihine kadarki dönemde külçe altında gerçekleşen Dış Ticaret Açıkları her bir yıl bazında ne kadardır?
2- 1 Ağustos 2004'ten 30 Aralık 2014 tarihine kadarki dönemde İTO Sicil No. su 330052/0 olan Atagold Kuyumculuk ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirket toplam ne kadar tutarda Altın İthalatı gerçekleştirmiştir?
3- 4 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarından Kurumlar Vergisi alınmaması (sıfır kurumlar vergisi) düzenlemesinden yararlanan şirketler hangileridir?
4- 4 Şubat 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren portföyü Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarından Kurumlar Vergisi alınmaması düzenlemesi ile Türkiye'nin uğradığı vergi kaybının toplam tutarı ne kadardır?
5- 2009 yılında Atagold Kuyumculuk ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirketin yaklaşık 5 Milyon TL. Tutarındaki vergi borçları silinmiş midir?
6- 2 Mayıs 1995 tarihinde İTO ya kayıt olan Atagold Kuyumculuk ve Tic. A.Ş. ünvanlı şirket 2004-2008 ve 2009-2013 yılları arasındaki dönemlerde her bir yıl bazında ne kadar Kurumlar Vergisi ödemiştir?"

    Salı, 29 Temmuz 2014 12:39

Bağlantılı Konular