Aytun Çıray İçişleri Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi sundu

Aytun Çıray, İçişleri Bakanı'na sordu: "İzmir Valiliği tarafından aynı mevkide bulunan diğer kaçak yapılara ceza uygulaması yapılmışken MLT'a ait olduğu ancak Sayın Başbakan ve ailesinin kullanacağı anlaşılan villalar hakkında hangi gerekçeyle hiçbir işlem yapılmamıştır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın soru önergesi şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na

Urla ilçesi, Zeytineli köyü Sarp deresi mevkii Zeytineli mahallesi Hacılar Boğazı'nda yapılan villâlar ve kamunun kullanımına kapatılan hazine arazileri hakkında yapılan şikayetler üzerine bir skandallar zinciri ortaya çıkmıştır.

Basında yer alan haberlere göre "işadamı Mustafa Latif Topbaş'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla SİT alanına yaptığı Urla'da Hazine arazisindeki villalarının SİT derecesinin düşürülmesi için rüşvet görüşmesi yapıldığı iddia edildi. Yayınlanan ses kaydında Mustafa Latif Topbaş'ın Oğuzhan Boyacı isimli şahısla yaptığı konuşmada villaların bulunduğu arazinin SİT derecesinin 3. dereceden 1. dereceye çevrilmesi için pazarlık yaptığı öğrenildi. Konuşmalarda raporda imzası bulunacak 6 öğretim görevlisine 130 bin TL ödeneceği" belirtilmekteydi.

Bu olayla ilgili olarak konuşan dönemin Kültür ve Turizm Bakanı, şimdi anlıyorum ki Urla'da da birilerinin ayağına basmışız diye beyanda da bulunmuştu.

Bu çerçevede aşağıdaki sorularımın Anayasa'nın 98. İçtüzüğün 96. Maddeleri gereği İçişleri Bakanı Sayın Efgan Ala tarafından cevaplanmasını rica ederim.

Dr. Aytun Çıray
CHP Genel Başkan Yrd.
İzmir Milletvekili

1- Bir önceki İzmir valisi Cahit Kıraç, adı geçen arazilerin kanunlara aykırı bir şekilde SİT alanından çıkarılmasını engellediği için mi tenzili rütbe ile Diyarbakır valiliğine tayin edildi?
2- İzmir valiliği tarafından aynı mevkide bulunan diğer kaçak yapılara ceza uygulaması yapılmışken MLT'a ait olduğu ancak Sayın Başbakan ve ailesinin kullanacağı anlaşılan villalar hakkında hangi gerekçeyle hiçbir işlem yapılmamıştır? Bu villâlar hakkında oluşturulan dosyalar bir türlü Urla belediyesine iletilmemektedir. Bu dosyalar nerededir? İzmir valisi bu dosyalarla ilgili yazışmalar hakkında ne yapmıştır?
3- Kanunsuz iş ve işlemlerle, kanunlara aykırı emirleri uygulayarak yargıya müdahale ettiği ses kayıtlarına yansıyan ve 657 sayılı kanuna aykırı davranan bu memuru görevden azledecek misiniz? Azletmemeniz halinde görevlinizi ihmal etmiş olmayacak mısınız?
4- Söz konusu villalara bu aşamadan sonra ceza uygulamakla görevli Urla belediyesine İzmir valiliği tarafından engelleme ve manevi baskı uygulanıyor mu?"

    Çarşamba, 30 Temmuz 2014 09:52

Bağlantılı Konular