Çıray: "Aleviler nerede?"

Çıray Diyanet İşleri Başkanlığı'nı Sünnicilik yapmakla suçladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hangi din ve mezhepten olurlarsa olsunlar tüm yurttaşlarımızın verdiği vergilerle İslam'ın belli bir yorumu olan Sünni Hanefilik'e göre hizmet verdiğini iddia eden Çıray "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması" hakkında Bekir Bozdağ'a yazılı soru önergesi verdi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray önergesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı hep Hanefilik dışındaki İslam yorumlarını ve mezheplerini dışlamakla eleştirildiğini ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından son yapılan kamuoyu araştırmasında sorulan sorular bu eleştirilerin haklılığını ortaya koyduğunu öne sürdü.

"Diyanet İşleri Başkanlığınca TUİK'e yaptırılan "Türkiye'de Dini Hayat Araştırmasında Türk milletinin Müslüman mensuplarına mezhepleri sorulmuş; Caferi olduğunu söyleyen %1 dışındaki yurttaşlarımızın sözde tamamı Hanefi, Şafi, Hanbeli, Maliki olmak üzere Sünni olduklarını ifade etmişler" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı şu soruları sordu:

1- Bu durumda TUİK'e yaptırılan "Türkiye'de Dini Hayat Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de hiç Alevi yurttaşımız yok. Bu doğru mudur?
Varsa neredeler?
2- Neden anket sonuçlarına varlıkları yansımamıştır?
3- Yurttaşlarını yok sayan bir zihniyetin aynı zamanda bölücülük suçu işlediğini düşünüyor musunuz?
4- Bu soruların amacının kime, nasıl bir hizmet verileceği ile ilgili olmadığı açıkça ortadadır. O halde yurttaşlarımızın mezhepleri ile ilgili soru sormanızın amacı nedir?
5- Diyanet İşleri Başkanlığı bu tutumu ile Anayasa'nın lâiklik anlayışın ihlâl etmiş olmuyor mu?"

    Perşembe, 17 Temmuz 2014 10:53

Bağlantılı Konular