Tanrıkulu, Adalet Bakanına sordu

Tanrıkulu’nun TBMM’ye sunduğu soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1. Toplumsal müdahale mağdurlarına tazminat hakkı verilmesi için tasarı hazırladığınız iddiaları doğru mudur? Doğru ise tasarının içeriği nedir?

2. Tasarının amacı AİHM’e gidecek davaların önüne geçmek midir?

3. Ödenecek tazminat daha sonra orantısız güç uygulayan polislere, güç kullanılması talimatını veren Başbakan ve Bakanlara, Genel Müdürlere, Müsteşarlara rücu edilebilecek midir?

4. Şimdiye kadar AHİM’de bu yönde açılmış davalar için ne kadar tazminat ödenmiştir?”

    Cuma, 21 Haziran 2013 16:15

Bağlantılı Konular