Koç, Anadolu Ajansı’nın sermaye artırımını sordu

Koç’un soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç  tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Anadolu Ajansının (AA) yüzde 47.75 hissesi Hazine’ye, diğer kısmı da ajansı kuran Atatürk’ün arkadaşlarının varislerine aittir. Buna göre;

1. Anadolu Ajansı’nda sermaye artırımı hangi gerekçeyle yapılmıştır?

2. Hazine 30 bin liralık sermaye artırımında 14 bin 325 lira ile katılarak hisse onanını korurken ortada kalan yüzde 25.65 oranındaki hisse neden Hazine’ye devir edilmemiştir?

3. Hazine’ye devredilmeyen yüzde 25.65 oranındaki hisse hangi gerekçeyle AA Genel Müdürü Kemal Öztürk’e satılmıştır?

4. Yüzde 25.65’lik hisse hazineye devir edilmezse Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun varislerinden yüzde 4.2’lik hisseyi satın alan ajansın eski mali müşaviri Arslan Ataman’a satılması gerekmez mi? Arslan Ataman’ın yüzde 25.65’lik hissenin parasını yatırmasına rağmen niye satış dışı bırakıldı.

5. Sayıştay’ın yüzde 25.65’lik AA hissesinin Kemal Öztürk’e satışının uygun olmadığına dair raporun gereğini yerine getirmeyi düşünüyor musunuz? Yani satışı iptal etmeyi düşünüyor musunuz?

6. Şaibeli satışla yüzde 25.65’lik hissenin sahibi olan Kemal Öztürk’ün 12 bin 825 TL karşılığı AA’nın dörtte birine şaibeli ortak olmasını uygun buluyor musunuz?”

Anahtar Kelimeler
    Çarşamba, 26 Haziran 2013 12:54

Bağlantılı Konular