"Urla Zeytineli Köyündeki villalar neden 1. Derece Sit Alanı üzerine inşa edilmiştir?"

Sezgin Tanrıkulu Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'e sordu: "Urla Zeytineli Köyündeki villalar neden 1. derece sit alanı üzerine inşa edilmiştir? Villaları yıktıracağını söyleyen vali neden görevden alınmıştır? Urla Zeytineli Köyündeki villaların bu kadar önemli olmasının sebebi nedir? Arazide bulunan tarihi eserlerin varlığı önceden bilinmekte miydi? O tarihi eserlerin çıkarılarak satıldığı iddiaları doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Urla Zeytineli Köyündeki villalar neden 1. Derece Sit Alanı üzerine inşa edilmiştir?
2- Villaları yıktıracağını söyleyen Vali neden görevden alınmıştır?
3- Urla Zeytineli Köyündeki Villaların bu kadar önemli olmasının sebebi nedir?
4- Arazide bulunan tarihi eserlerin varlığı önceden bilinmekte miydi?
5- O tarihi eserlerin çıkarılarak satıldığı iddiaları doğru mudur?
6- Urla Zeytineli Köyündeki Villaların inşa edildiği arazide bulunan tarihi eserlerin akıbeti ne olmuştur?
7- Çıkarılan tarihi eserler Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teslim edilmiş midir?
8- Urla Zeytineli Köyündeki Villaların bu kadar önemli olmasının arazide bulunan tarihi eserler olduğu iddiası doğru mudur?
9- Tarihi eserlerin tespit edildiği yerlerin kasıtlı olarak bazı kişilere satıldığı iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise, bu kişiler kimlerdir?
10- Kültür ve Turizm Bakanlığı içindeki bir yapının, Sit alanlarının listelerini bazı kişilere gizlice aktardığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, konu hakkında yasal inceleme yapılacak mıdır?"

    Perşembe, 10 Temmuz 2014 10:55

Bağlantılı Konular