Sezgin Tanrıkulu: "Gerçekleşmemiş bir olayın olmuş gibi gösterilme sebebi nedir?"

Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Ala'ya sordu: "Erdoğan'ın iddialarının üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen olayla ilgili görüntüleri kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:


"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.


Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Olayları sırasında 1 Haziran günü göstericilerin başörtülü bir vatandaşımıza saldırarak insanlık dışı muamelede bulunduklarını ve olayla ilgili görüntüleri yakın bir zamanda kamuoyuna sunacağını belirtmişti.

Olayla ilgili olarak 11 Haziran 2013 tarihinde AKP Grup Toplantısında  "Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar. Bu olaylarda bile çok önemli bir yakınımın gelinini, Başbakanlık ofisimin yanında, yerlerde süründürdüler, kendisini çocuğunu taciz ettiler. Bu mudur özgürlük, çevrecilik? Bütün bunlara sabır sabır dedik. Ben bütün bunlara karşı halkımın duyarlılığı adına, Kuzey Afrika'dan dönerken iki saatte toplanan İstanbullu bir şey dile getirdi aslında. Asıl özgürlük budur dediler." açıklamasını yapmış ancak aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir görüntü kamuoyuna sunulmamıştır.

İddia edilen olaya ilişkin görüntüler 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanmış ve görüntülerde iddia edilen başörtülü vatandaşımıza yönelik hiçbir şekilde insanlık dışı muamele ve saldırı eyleminin gerçekleşmediği tüm açıklığıyla kamuoyuna sunulmuştur.

Bu bağlamda;

1- Gerçekleşmemiş bir olayın olmuş  gibi gösterilme sebebi nedir?
2- Bazı gazetelerin ve çalışanlarının olmamış bir olayı olmuş gibi göstererek Türkiye'de bir tür kutuplaştırıcı ortam oluşmasına sebep olduğu iddiası doğru mudur?
3- Recep Tayyip Erdoğan üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen olayla ilgili görüntüleri neden kamuoyu ile paylaşmamıştır? İlgili görüntüler kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?
4- Konu ile ilgili görüntü olmadığı iddiaları doğru ise, Recep Tayyip Erdoğan neden kamuoyunu yanıltıcı açıklama yapmıştır?
5- "Bu olaylarda bile çok önemli bir yakınımın gelinini, Başbakanlık ofisimin yanında, yerlerde süründürdüler, kendisini çocuğunu taciz ettiler." ifadesinde geçen bir yakınımın gelini dediği kişi kimdir?
6- Bahse konu olan saldırı ile ilgili başlatılan bir soruşturma var mıdır? Varsa soruşturma hangi aşamadadır?"

    Çarşamba, 04 Haziran 2014 11:17

Bağlantılı Konular