"HES projeleri hazırlanırken yöre halkının talepleri neden dikkate alınmamaktadır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı'na seçim öncesinde vaat edildiği halde 10 MV'ın altında üretim kapasitesi olan Şimşirli'deki HES projesine neden izin verildiğini sordu.

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Av.Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Şimşirli köyünde Onur Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılan Hidroelektrik Santral (HES) inşaatında usulsüz dinamit patlatılması gerekçesiyle oturma eylemi yapan köylü kadınlar kolluk güçleri tarafından darp edilmişlerdir. Şimşirli Regülatörü ve HES Projesi Nihai ÇED raporuna göre şirketin inşaat aşamasında yapılacak patlatma işlemleri sırasında fauna türlerinin Mart-Haziran ayları ve sucul ekosistemde bulunan canlıların üreme dönemleri olan Eylül ve Aralık ayları dışında gerçekleştirilmesi, bu dönem içinde şirketin dinamitle patlatma yapmaması gerekiyor. Diğer taraftan seçim öncesinde yapılması planlanan HES Projesi'nin, EPDK'nın 2012'de verdiği üretim lisansına göre 4,9 MV enerji üretmesi bekleniyor. Fakat eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Kasım 2013'te yaptığı açıklamada bundan böyle 10 MV'ın altındaki HES'lere izin vermeyeceklerini HES'lerle ufak dereleri mahvediyoruz. Türkiye, yılda 60 milyar dolarlık enerji ithal ediyor. Nükleer santral olmadan bu işin altından kalkamayız" sözleriyle açıklamış, Şimşirli’deki HES inşaatının da durmasını sağlamıştı. Şimşirli'de yapılması planlanan santral, zaten kıt olan köy suyunun tamamen bitirilmesi riskini de barındırıyor.

Bu bağlamda;

Seçim öncesinde vaat edildiği halde 10 MV'ın altında üretim kapasitesi olan Şimşirli’deki HES projesine neden izin verilmiştir? Seçim öncesindeki vaat neden tutulmamıştır?

Onur Elektrik Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Şimşirli köyünde hukuksuz bir biçimde dinamit patlatması konusunda herhangi bir yaptırıma gidilecek mi?

İnşaata karşı çıkan köylü kadınları darp eden kolluk güçleri hakkında herhangi bir işlem yapılacak mı?

Şimşirli'deki HES projesinin hem köy suyunu bitireceği hem de bölgedeki ekolojik yaşamı tahrip edeceği ortadayken neden bu konuda herhangi bir tedbir alınmamakta ve söz konusu HES projesi iptal edilmemektedir?

Söz konusu HES projesinin iptal edilmesi için herhangi bir girişimde bulunacak mısınız?

Hâlihazırda Türkiye genelinde 10 MV’ın altında üretim kapasitesi bulunan kaç HES projesi bulunmaktadır?

HES projelerinde ÇED raporları dikkate alınmakta mıdır? Dikkate alınıyorsa, neden Şimşirli’deki projenin devamına müsaade edilmektedir?

HES projeleri hazırlanırken yöre halkının talepleri neden dikkate alınmamaktadır?"

    Salı, 03 Haziran 2014 13:43

Bağlantılı Konular