Tanrıkulu, Bakan Çelik'e maden işçilerine işbaşı eğitimi verilmediği iddialarını sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik'e işçilere iş sağlığı ve güvenliği, iş başı eğitimi verilmediği iddialarının doğru olup olmadığını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın "Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri Sonuç Raporu" bulunmaktadır. İş Teftiş Kurulu Başkanının imzası bulunan 2013 tarihli bu rapor, madenci ölümlerinde Türkiye'nin Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda;

1- İşçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına elverişli olduğunu gösterir sağlık raporlarının olmadığı, ayrıca işyeri hekimi, sağlık memuru, hemşirenin de bulunmadığı iddiaları doğru mudur? Ayrıca mevcut olanların da çalışma sürelerinin yetersiz olduğu iddiası doğru mudur?
2- İşçilere iş sağlığı ve güvenliği, işbaşı eğitimi verilmediği, gözetim ve denetim faaliyetlerinin yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur? Kişisel koruyucu donanımın (iş elbisesi, çelik burunlu ayakkabı, baret, toz maskesi, CO maskesi, reflektörlü/fosforlu yelek, emniyet kemeri, madenci baş lambası vb.) verilmediği iddiası doğru mudur?
3- Kişisel koruyucu donanım sayısının yetersiz olduğu iddiası doğru mudur?
4- İş makinası ve vinç kullanan operatörlerin sürücü belgesinin, buhar, sıcak su kazanını kullanan işçilerin ateşçi ehliyetinin olmadığı iddiası doğru mudur? Ocakta bulunan işçilerin kaydının bulunmadığı iddiası doğru mudur?
5- Ocakta takip sistemi bulunmadığı iddiası doğru mudur?
6- Yer altı çalışmalarının en az iki bağımsız ve güvenli yoldan yer üstüne bağlanmadığı, ocak içi yolların açık ve bakımlı olmadığı ve su kanallarının da oluşturulmadığı iddiaları doğru mudur?
7- Gece vardiyasında ocak aydınlatmasının yetersiz olduğu ya da hiç yapılmadığı iddiası doğru mudur? Ocak içi ile dışı arasında haberleşme sistemi olmadığı iddiası doğru mudur?
8- Uyarı, ikaz ve işaretleme sistemlerinin yetersiz olduğu ya da hiç olmadığı iddiaları doğru mudur? Yön levhalarının yetersiz olduğu ya da hiç olmadığı iddiaları doğru mudur?
9- Ocak içinde kullanılan elektrikli ekipmanın alev sızdırmaz olmadığı iddiası doğru mudur? Ocak içi aydınlatmanın 220 volt elektrikle ve çıplak ampullerle yapıldığı iddiası doğru mudur?
10- Elektrik panosunun dış etkenlere karşı açık olduğu ve pano önünde yalıtkan malzeme olmadığı iddiası doğru mudur?
11- Ocakta mekanik havalandırma ve yedek havalandırma sisteminin olmadığı iddiası doğru mudur? Ocakta cebri havalandırma mesafesinin çok uzun olduğu ve cevher bacasında tali havalandırmanın olmadığı iddiası doğru mudur?
12- Hava ölçüm defterinin tutulmadığı ve bazı değerlerin hiç yazılmadığı iddiaları doğru mudur?
13- Gerekli yerlerde hava ölçümü ve analizinin yapılmadığı, ölçüm noktalarının yetersiz olduğu ve havalandırılmamış alanlara işçi girişinin uygun şekilde engellenmediği iddiaları doğru mudur? Arızaları bildirecek uyarı sisteminin olmadığı ya da mevcut olsa da çalışmadığı iddiası doğru mudur?
14- Ocakta merkezi gaz izleme ve erken uyarı sisteminin olmadığı iddiası doğru mudur? Yangın söndürme cihazı ve teçhizatının olmadığı ya da mevcut olsa da yetersiz olduğu iddiası doğru mudur? Yangın söndürme cihazı ve teçhizatının periyodik kontrollerinin yapılmadığı iddiası doğru mudur?
15- Ocakta uygun ölçüm cihazlarının olmadığı iddiası doğru mudur? Yangın durdurucu barajların yapılmadığı ya da mevcut olsa da yetersiz olduğu iddiası doğru mudur?
16- Yangın veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda sigara içildiği iddiası doğru mudur? Gaz ölçümlerinin her vardiyada yapılmadığı iddiası doğru mudur?
17- Desandrelerde tutamak ve basamak olmadığı iddiası doğru mudur? Galeri yan duvarı ile nakliyat sistemi arasında insan geçişi için bırakılan mesafenin uygun olmadığı iddiası doğru mudur?
18- Ulaşım yollarının araç yüksekliklerine uygun şekilde düzenlenmediği ve ocak içi lokomotiflerin aydınlatma tesisatları ile işaret lambalarının olmadığı iddiası doğru mudur?
19- İlkyardım eğitimi almış eleman olmadığı iddiası doğru mudur? İlkyardım ekibi, odası ve malzemesinin olmadığı iddiası doğru mudur?
20- Kurtarma teşkilatının olmadığı iddiası doğru mudur? İşyerlerinde kurtarma ekibi oluşturulmadığı iddiası doğru mudur?
21- Kurtarma araç veya ekipmanının yetersiz olduğu ve işyerinde donanımlı ambulans bulunmadığı iddiaları doğru mudur?
22- Acil eylem ve kurtarma planının hazırlanmadığı iddiası doğru mudur? Yangın ve acil durum tahliye denemeleri yapılmadığı, yangın ekibi oluşturulmadığı iddiaları doğru mudur?
23- Duş ve lavaboların bakımsız ve yetersiz olduğu iddiası doğru mudur? Duş ve sıcak suyun olmadığı iddiaları doğru mudur?
24- Soyunma yerlerinde elbise dolabının olmadığı iddiası doğru mudur?
25- Yemekhanenin olmadığı ya da mevcut olsa da yetersiz olduğu iddiası doğru mudur?
26- Soyunma yerlerinde ve yemekhanede ısıtma sisteminin olmadığı iddiası doğru mudur?
27- İçilebilir şartlarda yeterli temiz su olmadığı iddiası doğru mudur? İçme suyunun analizinin yaptırılmadığı iddiası doğru mudur?"

    Perşembe, 29 May 2014 14:22

Bağlantılı Konular