"Nedim Şener'in "Hayırsever Terörist" kitabının reklam afişine sansür uygulanmasına neden gerek duyulmuştur?"

CHP Genel Başkan Yarıdmıcısı Sezgin Tanrıkulu İçişleri Bakanı Ala'ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Nedim Şener'in yazdığı "Hayırsever Terörist" kitabının reklam afişini siyasi içerikli diye kabul etmeyerek reklam panolarında yer vermemesinin gerekçesini sordu.

 CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Efkan ALA tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

1- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Gazeteci Nedim Şener'in yazdığı "Hayırsever Terörist" kitabının reklam afişini "siyasi içerikli" diye kabul etmeyerek reklam panolarında yer vermemesinin gerekçesi nedir?
2- Gazeteci Nedim Şener'in "Hayırsever Terörist" kitabının reklam afişine sansür uygulanmasına neden gerek duyulmuştur?
3- "Hayırsever Terörist" kitabının afişine İBB reklam panolarında yer verilmemesi talimatı kim tarafından verilmiştir?
4- Yasin El Kadı ile ilgili Gazeteci Nedim Şener'in kaleminden aktarılan bilgilerin kamuoyu tarafından bilinmesini engellemek için kitaba bir tür sansür uygulanması kararı alındığı iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, bu karar kim ya da kimler tarafından alınmıştır?
5- Gazeteci Nedim Şener'in kitabında belirttiği Yasin El Kadı hakkında açılan soruşturmaların Hükümet kanadından gelen baskılarla akamete uğratıldığı iddiası doğru mudur?
6- El Kadı'yla ilgili inceleme yapan Maliye Müfettişinin görevden el çektirildiği iddiası doğru mudur?
7- Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yasin El Kadı'nın Caravan adlı şirketi hakkındaki denetim raporlarını Maliye Eski Bakanı Kemal Unakıtan'ın değiştirdiği iddiası doğru mudur?
8- Recep Tayyip Erdoğan'ın Yasin El Kadı için "Ben kefilim" dediği iddiası doğru mudur? İddia doğru ise, Yasin El Kadı'ya kefil olması durumu hala devam etmekte midir?"

    Salı, 27 May 2014 11:48

Bağlantılı Konular