"Soma Holding'in naylon fatura düzenlediğine dair Maliye Bakanlığı'na ihbarların edildiği doğru mudur?"

Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a sordu: "Özellikle seçimler öncesinde seçmenlere dağıtılan kömürlere karşılık Soma Holding'e sadece 2011 – 2014 ( 29 Mart tarihi itibarıyla ) yılları arasında düzenlediği naylon faturaların karşılığında kamu kaynaklarından en az 1 Milyar TL. Hayali ödeme yapıldığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Soma Holding bünyesindeki maden şirketlerinin ve Alp Gürkan ile Can Gürkan'ın ortaklıklarının bulunduğu diğer maden şirketlerinin Türkiye Kömür İşletmelerine 2005 – 2014 ( 30 Nisan itibarıyla ) yılları arasında sattığı kömür miktarı yıllar bazında ne kadardır?
2- Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından 2005 – 2014 ( 30 Nisan itibarıyla ) yılları arasında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ye kömür satın alımları için yapılan ödemelerin yıllar bazında toplam tutarları ne kadardır?
3- Soma Holding bünyesindeki maden şirketlerinin ve Alp Gürkan ile Can Gürkan'ın ortaklıklarının bulunduğu diğer maden şirketleri ile TKİ arasında yapılan tüm protokollerin içerikleri nelerdir? Birer nüshaları soru önergemize verilmesini beklediğimiz yanıtta ekte sunulabilir mi?
4- Soma Holding bünyesindeki maden şirketlerinin ve Alp Gürkan ile Can Gürkan'ın ortaklıklarının bulunduğu diğer maden şirketleri ile TKİ arasında yapılan tüm Rödevanz Sözleşmelerinin içerikleri nelerdir? Birer nüshaları soru önergemize verilmesini beklediğimiz yanıtta ekte sunulabilir mi?
5- Özellikle seçimler öncesinde seçmenlere dağıtılan kömürlere karşılık Soma Holding'e sadece 2011 – 2014 (29 Mart tarihi itibarıyla) yılları arasında düzenlediği naylon faturaların karşılığında kamu kaynaklarından en az 1 Milyar TL. Hayali ödeme yapıldığı iddiası doğru mudur?
6- Soma Holding'in naylon fatura düzenlediğine dair Maliye Bakanlığı'na iletilen ihbarların edildiği iddiası doğru mudur?
7- Maliye Bakanlığı'na Soma Holding'in naylon fatura düzenlediği ile ilgili yapıldığı iddia edilen ihbarların 2005 – 2014 (30 Nisan itibarıyla) yılları arasındaki sayısı nedir?
8- Söz konusu ihbarlarla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı işlemler nelerdir?"

    Salı, 20 May 2014 13:25

Bağlantılı Konular