"Maliye Bakanlığı'nın, "Xenon" adlı dijital casusluk programını satın aldığı iddiası doğru mudur?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Maliye Bakanı Şimşek'e, Maliye Bakanlığı'nın, "Xenon" adlı dijital casusluk programını satın aldığı iddialarını sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesi şöyle:

"TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. Sezgin TANRIKULU
İstanbul Milletvekili

1- Maliye Bakanlığının, "Xenon" adlı dijital casusluk programını satın aldığı iddiası doğru mudur?
2- İddia doğru ise, program hangi tarihte hangi kurum ya da kuruluştan satın alınmıştır?
3- Satın alınan programın Türkiye’ye toplam maliyeti ne kadardır?
4- Programın satın alınması için hangi firma veya firmalara ne kadar ödeme yapılmıştır?
5- Satın alınan dijital casusluk programı Maliye Bakanlığı tarafından hangi amaçlar için kullanılacaktır?
6- "Xenon" adlı dijital casusluk programı, Maliye Bakanlığı tarafından aktif olarak kullanılmakta mıdır?
7- Program henüz kullanılmamaktaysa, programın Maliye Bakanlığı bünyesine entegrasyonu ne zaman tamamlanacaktır?
8- Programın kullanılmasının Kamu Maliyesine ve Hazinesine sağlayacağı faydalar nelerdir?"

    Pazartesi, 05 May 2014 18:24

Bağlantılı Konular