"124 bin oy seçimin sonucunu etkileyecekbir oy, aradaki farkın 4 katı"

"Bütün ilçelerdeki oyların yeniden sayılıp değerlendirilmesi ve birleştirme tutanaklarının yeniden yapılması gerekiyor"


CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan CHP Genel Merkezi’nde Ankara İl Başkanı Zeki Alçin ile birlikte basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu ve soruları şöyle yanıtladı;

"Değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz 30 Mart seçimlerinden buyana özellikle Ankara’da bizlerde, sizlerde yoğun bir mesai ve çalışma içerisindeyiz, yoğun bir trafik içerisindeyiz.

Bu arada çok farklı şekillerde çok farklı bilgilerle karşı karşıya kalıyorsunuz. Birebir bizi dışarıda bulduğunuzda, yakaladığınızda bir şeyler soruyorsunuz. Diğer yetkili arkadaşları arayıp bilgi almaya çalışıyorsunuz basın mensupları olarak. Doğal olarak da her bilgiyi değerlendirmeye çaba harcıyorsunuz. Bu arada bazen doğru bilgiler, bazen yanlış bilgiler basına aktarılıyor. Bu sebeple Ankara’da bugüne kadar yaptığımız ve bugünden sonra yapacaklarımız konusunda sizlere bir basın toplantısıyla net bilgiler verelim tereddüt oluşmasın diye bu basın toplantısını bugün yapma kararı verdik.

Öncelikle adayımız Sayın Mansur Yavaş'la birlikte yapacaktık ama bu sayımlarla ilgili, dökümlerle ilgili çalışmalarda yaptığı bir çalışma uzadı, müdahale etmesi gereken bir durum vardı. Bu sebeple selamlarını iletti, katılamıyor. Saygılarını, selamlarını iletti, bu sebeple katılamadı. İl Başkanımızla birlikte bu basın toplantısını yapıyoruz.

Değerli arkadaşlar, 30 Mart seçimlerinden sonra biliyorsunuz 3 milyonun üzerinde oy kullanılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde ciddi tereddütler ortaya çıktı. Bu tereddütler çerçevesinde özellikle 20 bin ila 30 bin arasındaki oy farkıyla AKP adayının kazandığı yolunda kamuoyuna açıklamalar yapıldı. Yine seçim gecesi adayımız Sayın Mansur Yavaş'ın 27 bin 500 oyla seçimi kazandığına ilişkin açıklamalar yapıldı. Yani seçim tabiri caizse gitti, geldi ve bu çerçevede son bilgiler doğrultusunda itirazlar yaptık.

Biz öncelikle 25 ilçede sandıklar bazında yaptığımız, tespit edebildiğimiz eksiklikler, yanlışlıklar çerçevesinde İlçe Seçim Kurullarına itirazlarda bulunduk. Bu itirazlarımız normal takvim gereği ilçelere yapılan itirazların son karar günü bugün saat 17.00. 298 sayılı yasa uyarınca bugün saat 17.00'ye kadar İlçe Seçim Kurulları itirazları değerlendirip, karar verip ilçe birleştirme tutanaklarını tutması gerekiyor idi. Bazı İlçe Seçim Kurulları bugünü beklemeden erkenden ilçe seçim birleştirme tutanaklarını hazırladı. Bazıları bugün itirazlarımızın bir kısmı incelendi, kabul edildi, çeşitli düzeltmeler yapıldı itirazlarımız doğrultusunda. Bir kısım itirazlarımız sandık sonuç tutanaklarına yaptığımız bir kısım itirazlarımız reddedildi. Reddedilenlere ilişkinde biz süresinde İl Seçim Kurullarına itirazda bulunduk. Red kararlarının bir kısmıyla ilgilide bugün ilçe başkanlarımız itirazlarda bulunmaya devam ediyor.

Şimdi birinci aşama bu. Hepinizin kafasını karıştıran bu kadar itiraz nedir diye tereddüde sebep olan aşamaları açıklamak için söylüyorum. Birinci aşama; sandık sonuç tutanakları çerçevesinde yaptığımız itirazlar. Bu itirazların bir kısmı kabul edildi, bir kısmı reddedildi. Reddedilenlere ilişkinde ilçe başkanlarımız il seçim kurullarına itirazlarını yaptı ve yapıyor. Bu süreç devam ediyor. Bunun dışında bugün il seçim kuruluna il başkanlığımızın yapacağı iki önemli itiraz var. Bunun hazırlıklarını tamamladık. Şimdi il başkanımız Ankara İl Seçim Kuruluna giderek bu itirazları verecek. Bu itirazlardan bir tanesi birleştirme tutanaklarına itiraz. Sistemi biliyorsunuz. İlçe Seçim Kurulları büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde sandık sonuç tutanaklarını bir birleştirme tutanağına geçiriyor. O birleştirme tutanağında her ilçede büyükşehir belediye başkanı adaylarının kaç oy aldığı her ilçe bazında ortaya çıkıyor. Sonra bu birleştirme tutanakları il seçim kurulu tarafından bir il birleştirme tutanağına dönüştürülüyor ve büyükşehir belediyesinde il düzeyinde hangi partinin ne kadar oy aldığı dolayısıyla seçimi kazanıp kazanmadığı bu aşamada ortaya çıkıyor. 298 sayılı yasa uyarınca ilçe birleştirme tutanaklarının düzenleneceği günün son günü bugün. Bu çerçevede bizim arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalarda ilçe birleştirme tutanaklarının oluşturulmasında, düzenlenmesinde iki önemli hatanın olduğunu tespit ettik.

Bunlardan birincisi; sandık kurulu tutanakları, sandık sonuç tutanakları ilçe birleştirme tutanaklarına geçerken yanlış geçirildiğini gördük. Çok sayıda bu konuda yanlış var. Hatalı işlemeler sözkonusu. Hangi hatalar? AKP'nin oyunu tutanaktan birleştirme tutanağına geçerken daha yüksek yazılan sandık sonuç tutanakları var çok sayıda. Cumhuriyet Halk Partisi oylarının da sandık sonuç tutanaklarındaki rakamlardan daha düşük miktarlarda birleştirme tutanaklarına geçirildiğini görüyoruz. Bunlar doğrudan doğruya seçim sonucunu etkileyecek, sayımın ötesine sayıma ilişkin bir hatanın dışında sonuç tutanaklarının birleştirilmesinde ortaya çıkan ve birleştirme tutanağı tespit edildiğinde ortaya çıkan, tutulduğu anda ortaya çıkan kusurlar, eksiklikler bu çerçevede birinci önemli hata bu.

İkinci önemli hatada bunların toplamları. Her ikisini düzeltmeye dönük bugün il seçim kuruluna 25 ilçemizle ilgili bir itiraz dilekçelerimiz var. İl başkanımız biraz sonra o dilekçeleri delilleriyle birlikte, belgeleriyle birlikte il seçim kuruluna verecek. Birleştirme tutanaklarına itiraz ediyoruz. İkinci itirazımız bu. İlçe birleştirme tutanaklarına itiraz ediyoruz.

Bir başka önemli nokta yine bugün vereceğimiz il seçim kuruluna bir diğer itiraz. Yuvarlayarak söylüyorum Ankara’da 124 bin oyun geçersiz kılındığını hepimiz biliyoruz. Bu geçersiz oylarda özellikle ilçe seçim kurullarının oy sandık kurullarının ilçe seçim kurulları ve sandık kurullarının oy kullanma sırasında kabinleri ayırmadan, seçmeni yeterince bilgilendirmeden farklı oy pusulalarının mavi zarfa girmesini önleyecek yeterli önlemi almadan 124 bin oyun iptaline sebep olduğunu tespit ettik. Bu oy pusulalarında iptallerin %90’a yakın oranı muhtarlık oy pusulalarının mavi zarflı belediye başkanlığı ve belediye meclisi oy pusulalarının kullandığı mavi zarfın içine konmasından kaynaklanan iptaller. Daha önce YSK'nın bu noktada benzer kararları da var emsal kararları da var. Oy kullanma sürecinde YSK’dan başlamak üzere ilçe seçim kurulları ve sandık kurulları seçmenin doğru biçimde oyunu kullanabilmesi çerçevesinde gerekli önlemleri almak zorunda. Bunu YSK fark ettiği için bu kusurun ve hatanın kendilerinden kaynaklandığını fark ettiği için 30 Mart günü oy kullanma günü saat 12.30 ila 13.00 arasında yani oyların yarısından çoğunun kullanıldığı sırada ilçe seçim kurullarını mesajla uyarmak ihtiyacı, sandık kurullarını ve ilçe seçim kurullarını mesajla uyarma ihtiyacı hissediyor ve bu uyarıda aman muhtarlık oy pusulalarının mavi zarfa girmesini önlemek üzere gerekli önlemleri alınız diyor. Bu uyarıyı yaptıkları an seçim için oy kullanma süresinin yarısından daha fazla bir zamanın geçtiği öğleden sonra saatinin saat 13.00'e ulaştığı bir dönem ve oyların %50'den fazlasının kullanıldığı bir dönem. Bu çerçevede baktığımızda eğer aradaki fark iptal edilen oylar açısından aradaki fark seçimin sonucunu etkilemeyecek bir fark olsa idi bu doğal olarak sonucu etkilemeyeceğinden problem olmayacaktı.

Ancak görüyoruz ki, seçimin sonucuyla ilgili bir ifadeye göre 24 bin fark, bir ifadeye göre 30 bin fark olduğu ifade ediliyor. 124 bin oy yaklaşık seçimin sonucunu etkileyecek farkın 4 katı. Dolayısıyla bu çerçevede bütün ilçelerdeki oyların yeniden sayılıp yeniden değerlendirilmesi ve sayımın yenilenerek birleştirme tutanaklarının yeniden yapılması gerekiyor.

Bu noktada bugün vereceğimiz ikinci müracaat dilekçesi il başkanlığımız tarafından il seçim kurullarına sayımın yenilenmesi doğrultusunda bütün seçim çevrelerinde sayımın yenilenmesi doğrultusunda bir talebimiz ve müracaatımız olacaktır.

Bundan sonraki süreçle ilgilide merak edersiniz diye bilgi vereyim. Bu taleplerimizin sıralı olarak reddedilmesi halinde il seçim kurullarına yapılan taleplerin reddi halinde gideceğimiz makam YSK'dır. İl seçim kurulları yasaya göre Pazar günü saat 17.00’ye kadar bu taleplerimizle ilgili bir karar vermek durumundadır. Pazar günü 17.00'de bu taleplerimizin reddi doğrultusunda bir karar çıkar ise o zaman YSK'ya müracaat hakkımız doğuyor ve oraya kadar hukukun bütün yollarını kullanarak seçmenin haklarını takip edeceğimizi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Ben teşekkür ediyorum. Soru sormak isteyen arkadaşımız varsa sorularınızı alabilirim.


Soru: Tutanakların düzeltilmesi noktasında bir itirazınız var. Birde sayımın yenilenmesi. Doğru mudur efendim?
Bülent Tezcan:
124 bin oyla ilgili kısım sayımın yenilenmesi itirazımızın gerekçesi. Birleştirme tutanaklarıyla ilgili de iki husus sözkonusu. Bir; birleştirme tutanaklarındaki toplam. İkincisi; sandık sonuç tutanaklarının, birleştirme tutanaklarına doğru aktarılmaması. Bunun tek tek 12 bin sandık sonuç tutanağının bu şekliyle kontrol edilmesi gerekiyor.

Soru: 124 bin oy sayılsın mı, sayılmasın mı?
Bülent Tezcan:
Bütün oylar 124 bin oy değil, bütün 25 ilçedeki oyların sayılmasını talep ediyoruz.

Soru: Size gelen sonuçlar ne kadar lehinize oy artışı sağlıyor?
Bülent Tezcan:
Şimdi onun net bir rakamını henüz veremiyoruz. Şundan dolayı veremiyoruz. 500 oy artan bölgemiz var, 300 oy artan bölgemiz var. Devam eden incelemeler var bugün akşama kadar devam edecek. Vereceğimiz bir yanlış bilgi Genel Başkan Yardımcısı olarak vereceğim bir farklı rakam çok farklı spekülasyonlara neden olur. O yüzden net bir rakam vermekten özellikle uzak duruyorum.

Soru: 124 bin oyunun iptal edildiğini düşünüyorsanız seçimin iptalini neden istemiyorsunuz?
Bülent Tezcan:
Seçimin iptali olağanüstü müracaat yoluyla ilgili bir konudur. O farklı bir süreçtir. Biz şuanda olağan itiraz yollarını konuşuyoruz.

Soru: Sonucun değişeceğini düşünüyor musunuz efendim?
Bülent Tezcan:
İnanıyoruz, düşünüyoruz.

Soru: Efendim kabul edilen başvurularınız ve reddedilen başvurularınız olduğunu söylediniz şuana kadar. Kabul edilenler neden kabul edildi? Reddedilenlerin red gerekçeleri nedir?
Bülent Tezcan:
Şimdi kabul edilenler taleplerimiz doğrultusunda sayımlar yapılıp evet doğrudur eksik yazılmıştır veya fazla yazılmıştır AKP’nin oyları diye kabul edilip düzeltmeler yapıldı. Reddedilenlerde farklı sebeplerle böyle bir farklılık yoktur diye reddedilen var. Eklenen belgelerde bunu tevsik eden husus yoktur diye reddedilen var. Çok farklı gerekçeler var.

Soru: Islak imzalı tutanakları da götürdünüz ya bazı gerekçelerle. O tutanaklardan reddedilen oldu mu aslında?
Bülent Tezcan:
Şimdi onları ayıramıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim merakınızı anladım. Onları ayıramıyoruz şu aşamada. Çünkü süreli işlemler. Öncelikli olarak süreyi kaçırmayacak işlemlere bakıyoruz. Burada önemli olan o. Yalnız şunu söyleyebilirim. Burada özellikle sayımlar sırasında bazı itirazlarımızın sonradan düzeltme tutanağı hazırlanmadan ilçe seçim kurulları, sandık kurulları ya da ilçe seçim kurulları tarafından düzeltildiğini gördük farklı rakamlarla. Yani bunlarında tabi tek tek dökümünü çıkarmak gerekiyor. Bu çerçevede farklılık yoktur sizdeki ıslak imzalı tutanakla diye reddedilenlerde olabilir içerisinde. O yüzden net bilemiyoruz. Birleştirme tutanağına bağlı düzeltme yapılması lazım ama böyle yapılmadığını da gördük.

Soru: Aradaki fark değişiyor sürekli 22 bin, 32 bin oy. Siz bu noktalardan ne kadarlık bir oy bekliyorsunuz ki seçimin sonucunu değiştirebilsin.
Bülent Tezcan:
Rakam vermek istemiyorum ama seçim sonucunun değişeceğine inanıyoruz. 124 bin iptal edilen oyla ilgili.

Soru: Öğle saatlerinde YSK'dan sandık kurullarına bir mesaj geçildiğini söylediniz. Bu olağanüstü itirazla yol açabilecek bir veri midir ya da CHP'nin elinde olağan yollardan sonra olağanüstü itiraz için herhangi bir veri, belge bir şey var mı?
Bülent Tezcan:
Olağanüstü itirazla ilgili iki gündür zaten basın kuruluşları vasıtasıyla kamuoyunda bu noktada bazı haberlerin çıktığını basında biliyoruz. Olağanüstü itiraz yolu da bizim mevzuatımızın verdiği yollardan, yöntemlerden birisidir. Ancak önce olağan itiraz yöntemlerinin belli bir noktaya gelmesi gerekir. Olağanüstü itiraz düşünülebilecek yöntemlerden mutlaka tartışılabilecek yöntemlerden birisidir ama bu konuda henüz bir karar vermiş ve bu çerçevede bir adım atmış değiliz. Bunlar değerlendirme aşamasında. Daha zamanı başlamadı onun. Onun süresi 7 gün içerisinde 130. maddenin 3. fıkrasına göre birleştirme tutanağının tutulmasından itibaren 7 gün içerisinde olağanüstü itiraz yoluna başvurulması mümkün. Henüz o aşamaya gelmedik ama bunların tamamı seçenekler içerisindedir.

Birleştirme tutanaklarının sonuçlarının bu akşam normal olarak girmesi gerekiyor ama bunlarda tabi geçici olacak. Çünkü buna bağlı olarak bizim itirazımız doğrultusunda bir toplam alınacak.


Soru: Islak imzalı tutanaklarda sahtecilik olabileceği ya da olduğu söyleniyor. Sizin elinizde böyle bir veri var mı? Yani siz bir ıslak imzalı tutanakla başvurdunuz, itiraz yaptınız. Size karşılığında bu geçerli değildir.
Bülent Tezcan:
Elimizde çok sayıda bu noktada belge var. Bunlarla ilgili tasnif yapıyoruz. Suç unsuru oluşturanlarla ilgili normal şikayet süresi, şikayete de tabi değildir. Bunlarla ilgili ihbarlarda bulunacağız. Ama şuanda bizim için acil olan seçim hukuku çerçevesinde süreye tabi işleri atlamamak.

Teşekkür ediyorum arkadaşlar.

    Perşembe, 03 Nisan 2014 12:51

Bağlantılı Konular