"Vatandaşların iş bulabilmeleri için AKP'ye üye olmak zorunda bırakıldıkları doğru mudur?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, vatandaşların iş bulabilmeleri için AKP il ve ilçe teşkilatlarına üye olmak zorunda bırakıldıkları iddialarını sordu.


"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Vatandaşların iş bulabilmeleri için AKP İl ve İlçe Teşkilatlarına bağış yapmak zorunda bırakıldıkları iddiası doğru mudur?
2- Vatandaşların iş bulabilmeleri için AKP İl ve İlçe teşkilatlarına üye olmak zorunda bırakıldıkları iddiası doğru mudur?
3- AKP Ankara İl Başkanlığının iş bulmaları için vatandaşlara para karşılığı referans mektubu düzenlediği iddiası doğru mudur?
4- AKP Manisa Teşkilatının iş başvurusu formu bastırdığı ve iş başvuru formlarının AKP üyeliği karşılığında vatandaşlara verildiği iddiası doğru mudur?
5- İŞKUR'a başvurarak iş arayan vatandaşların AKP İl ve İlçe Teşkilatlarına giderek üye olmaları ya da buradan referansla başvurularını yapmalarının istendiği iddiası doğru mudur?
6- 30 Mart Yerel Seçimlerinde AKP İl ve İlçe teşkilatları tarafından vatandaşlardan AKP'ye oy verdiklerini ispatlayıcı olarak cep telefonları ile çektikleri görüntü ve fotoğrafları göstermeleri şartıyla seçimler sonucu iş bulmalarına yardımcı olunacağı ve sosyal yardımlar yapılacağı taahhütlerinde bulunulduğu iddiası doğru mudur?
7- AKP İstanbul İl Teşkilatının özellikle memur alımları, terfileri ve tayinleri için vatandaşların Mustafa Sarıgül'e oy vermeyeceklerini taahhüt etmeleri ve AKP'ye üye olmaları karşılığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına referans olunacağı iddiası doğru mudur?
8- İŞKUR'un iş arayan vatandaşların kayıtlarını AKP İl ve İlçe Teşkilatlarına gönderdiği, vatandaşların iş kayıtlarının AKP'ye üye olmaları karşılığında AKP İl ve İlçe Teşkilatları tarafından onaylanmasından sonra İŞKUR tarafından değerlendirmeye alındığı iddiası doğru mudur?"

    Cumartesi, 29 Mart 2014 16:45

Bağlantılı Konular