Prof. Dr. Sencer Ayata, 4+4+4 eğitim sisteminin bir yılını değerlendirdi

CHP BYKP Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata, “Açık lise uygulamasına son verilmelidir.” Lise eğitimi okulda yapılmalıdır. Öğrenciler okul ortamının sağladığı tüm olanaklardan yararlanabilmelidir. Kız çocuklar küçük yaşta evlenmeye zorlanmamalı, çocuklar erken yaşta çalıştırılmamalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sencer Ayata, 2012-2013 eğitim yılının sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında 4+4+4 eğitim sisteminin bir yılını değerlendiren ve karnelerini alan tüm öğrencileri tebrik eden, aileleri ile birlikte mutlu bir yaz tatili dileyen Ayata, 4+4+4 uygulamasının eğitim sistemimizin sorunlarını derinleştirdiğini ve ortaya daha büyük sorunlar çıkardığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve BYKP Başkanı Prof. Dr. Sencer Ayata’nın mesajı şöyle:

“Bilimsel bir temele dayandırılmadan, paydaşlarca benimsenmeden ve toplumsal uzlaşı sağlanmadan, apar topar hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sistemi birinci yılını doldurdu. AKP tarafından ideolojik ve siyasi amaçlarla topluma dayatılan eğitim sisteminin vahim sonuçlarını herkes gördü.

4+4+4 ile eğitim kalitesi büsbütün geriledi. Okulöncesi eğitimde okullaşma oranları düştü. Çocuklar eğitim için uygun olmayan yaşlarda okula sürüklendi. Bu yüzden pek çok psikolojik ve fiziksel sıkıntılar yaşadılar. Teneffüs sürelerinin kısalması ile öğrenciler temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldi. Derslik yetersizliğinden ötürü ikili eğitim arttı. Sabahçılar çok erken saatlerde derse başlarken, öğlenciler geç saatlerde okuldan çıkmak durumunda kaldı. Taşımalı eğitim yaygınlaştı. Açık lise uygulaması kız çocuklarını eğitimden uzaklaştırdı Çocuk işçiliğinin önü açıldı.

Okul Kayıtları: Tam bir Keşmekeş
Yeni uygulama, okulöncesi yaştaki öğrencilerin okula gönderilmesini zorunlu kıldı. Bu yüzden sınıflar kalabalıklaştı, derslikler yetersiz kaldı. OECD ülkelerinde 1. sınıfların ortalama mevcudu 21 iken, ülkemizde 1. sınıfların mevcudu ortalama 57 kişi oldu.

Çocukları eğitim hayatına hazırlayan en önemli aşamaların başında okulöncesi eğitim gelmektedir. 60-71 ay grubundaki çocukların ilkokula kayıt olmaları sonucu okulöncesi eğitimde okullaşma oranları yüzde 10 oranında düşmüştür. Maddi olanaklara sahip yurttaşlar çocuklarını okulöncesi eğitime gönderdi. Yoksul aileler okul öncesi eğitim masraflarını karşılayamadığı için çocuklarını mecburen ilkokula gönderdi.

Okulöncesi Eğitime Darbe
Öğretmenlerin 60–66 ay grubuna uygun eğitim almış olmaları gerekmektedir. Oysa beş yaş grubu ilkokul öğretmenlerinin hazırlık süresi bir hafta ile sınırlı tutulmuştur. AKP okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamı dışında bırakmıştır.

İlk Dört Yıl: Herkesin Çilesi
Yeni eğitim sistemi birinci basamakta yani ilk dört yılda büyük sıkıntılar yaratmıştır.

Velinin Çilesi: 4+4+4 uygulamasında 60 aylık çocukların okula gönderilmesi öngörülmüş, 66 aylık çocukların gönderilmesi zorunlu kılınmıştır. Uzman psikologlar ve hekimlerden gelen uyarılar sonucunda on binlerce veli, 60-66 aylık çocuklarının okula başlamaması için rapor almak durumunda kalmıştır.

Çocuğun Çilesi: Okula başlama yaşı geriye çekilince farklı yaşlardaki öğrenciler aynı sınıfta toplanmıştır. Bu öğrenciler arasında çok yönlü fiziki ve psikolojik sorunlar yaşanmıştır. Okul ortamı 60-66 ay yaş grubuna uygun hale getirilmemiştir. Öğrencilerin, yaş gruplarına uygun olmayan sıralar, lavabolar ve merdivenleri kullanması küçük çocukları zor durumlarda bırakmıştır. Dersleri sıkıştırmak için kısaltılarak beş dakikaya indirilen teneffüsler beş yaşındaki çocukların su içmesine veya tuvalete gitmesine dahi olanak tanımamıştır.

Okulun Çilesi: ‘4+4+4’ sistemi eğitimde standartları düşürmüştür. Ortalama sınıf mevcudu otuz olarak hedeflenmişken İstanbul’da, Ankara’da ve pek çok ilde ortalamalar elli öğrenciyi dahi aşmıştır. Bazı okullar sınıf yetersizliğinden ikili eğitime geçerken bazıları da bahçelerde derme çatma yerler hazırlamak ya da prefabrik sınıflar kurdurmak zorunda kalmıştır. İkili eğitimde, sabahçı öğrenciler zifiri karanlıkta derse girerken öğlenciler ise zifiri karanlıkta dersten çıkmıştır.

Öğretmenin Çilesi: Çok sayıda öğretmen sistem değişimine hazırlıksız yakalanmıştır. 60–66 aylık çocuklara eğitim verebilmek için gerekli eğitimi almadan kendilerini karışık yaş grubundan çocukların olduğu sınıflarda bulmuşlardır.

İkinci Dört Yıl: Zamansız Yönlendirme
4+4+4 sisteminin ikinci kademesinde, erken yaşta “mesleki yönlendirme” başlatılmaktadır. Bu uygulama çırak ya da stajyer öğrenci olarak çocuk işçiliğinin önünü açmaktadır.

Yeni düzenlemede 5. sınıfların ortaokullara dâhil edilmesi sonucu 20-30 bin dolayında sınıf öğretmeni açığa çıkmıştır. Açığa çıkan öğretmenlerin birçoğu istemedikleri yerlerde çalışmamak için alan değiştirmek zorunda kalmıştır.

Üçüncü Dört Yıl: Sözde ‘Zorunlu Eğitim’
9. sınıf sonrasında getirilen “ders seçimi” uygulaması, seçmeli ders adı altında “zorunlu ders” uygulamasına yol açmıştır. Öğrenciler istemedikleri dersleri görmek zorunda bırakılmıştır.

Lisede, açık öğretim uygulaması sonucu 125 bin öğrenci okul ortamından uzaklaşmıştır. Okul ortamından uzaklaşan öğrencilerin yalnızca akademik değil, sosyal ve kişisel becerilerinin gelişimi de engellenmektedir. Okulu terk eden birçok kız öğrencinin, daha lise çağında iken evlendiği ve özellikle erkek çocukların çalışmak zorunda kaldıkları gözlemlenmiştir.

Sonuçta 4+4+4 eğitim modeli eğitimin sorunlarını daha da ağırlaştırmış ve eğitim sistemini Türkiye’nin gelişmesinin önünde büyük bir engel haline getirmiştir.

CHP Ne Öneriyor?
4+4+4’ün bir yılı CHP’nin eleştirilerinin ve önerilerinin haklılığını göstermiştir. CHP 60-72 aylık çocukların en az bir yıllık zorunlu okul öncesi eğitim aldıktan sonra okula başlamalarını önermiştir. Okulöncesi için uzman öğretmenler yetiştirilmeli ve özel donanımlı sınıflar hazırlanmalıdır. Okulöncesi eğitim alan çocuklar hayata diğerleri ile eşit olarak başlama fırsatı elde etmektedir. Araştırmalar, bir yıllık okul öncesi eğitimin Türkiye’de aile gelirini yüzde 8 yükselttiğini, yoksul aile oranını yüzde 11 düşürdüğünü, kadın istihdamını yüzde 9 artırdığını göstermektedir.

4+4+4 sistemi çocukları henüz dokuz yaşında, erken meslek seçimine zorlamaktadır. Oysa günümüzde en az sekiz dokuz yıl, zorunlu temel eğitim herkes için şarttır. Teknolojiler değiştikçe bazı meslekler kaybolmakta, ortaya yeni meslekler çıkmaktadır. Çalışanların yaşamları boyunca ortalama yedi sekiz defa iş değiştirmek zorunda kalacağı öngörülmektedir. İşsiz kalan bir kimse, belirli bir eğitim sürecinin ardından yeni bir mesleğe geçmesini sağlayacak bir donanıma sahip olmalıdır. Bu vasıf çocuğa temel eğitim sırasında kazandırılmaktadır. Erken başlatılacak mesleki eğitim, Türkiye’yi dünya standartlarına göre vasıfsız işgücü yetiştiren bir ülke haline getirecektir. CHP, “genel ortaöğretim” ve “mesleki-teknik ortaöğretim” arasındaki tercihin lise aşamasında yapılmasını önermektedir.

Açık lise uygulamasına son verilmelidir. Lise eğitimi okulda yapılmalıdır. Öğrenciler okul ortamının sağladığı tüm olanaklardan yararlanabilmelidir. Kız çocuklar küçük yaşta evlenmeye zorlanmamalı, çocuklar erken yaşta çalıştırılmamalıdır.

Ülkemizde iyi yurttaşlar yetiştirilebilmesi, toplumumuzda fırsat eşitliğinin sağlanması ve ekonomimizin rekabet gücünün yükseltilebilmesi için 4+4+4 sistemine son verecek köklü bir eğitim reformunun hazırlıkları başlatılmalıdır.”

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 14 Haziran 2013 11:50

Bağlantılı Konular