Emrehan Halıcı, ÖSYM'nin kararını eleştirdi

"İktidarın dayattığı yasakçı, sansürcü uygulamaların son halkası olan bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir" diyen Emrehan Halıcı yazılı bir açıklama yaptı.


Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı’nın yazılı açıklaması şöyle

"Skandallarla gündeme gelen ve güvenilirliğini yitirmiş olan ÖSYM’nin sınav sorularını açıklamama kararı, hataları gizlemek ve topluma hesap vermekten kaçmak anlamına gelmektedir.

Kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından giderek içe kapanan bir ÖSYM fotoğrafı ile karşı karşıyayız.

Milyonlarca kişinin girdiği bir sınavda adaylardan fahiş bir sınav ücreti alınmaktadır. Elde edilen bütçe düşünüldüğünde yeterli sayıda soru ürettirmek açısından hiçbir sorun bulunmamaktadır. Sonraki sınvalarda yeniden kullanmak üzere soruların açıklanmaması mantıklı değildir.

Yanlış soruların tespitiyle ilgili ortaya çıkacak yoğun tartışmalar sınavın güvenirliğine ilişkin kaygıları daha da arttıracaktır.

Yasa marifetiyle soruların bilgi edinme yasası dışına çıkarılması soruların öğrenilmesi için bir engel teşkil etmemektedir. Soruların açıklanmadığı ve internetin yaygın olmadığı dönemlerde onlarca kişi sadece soruları öğrenmek için sınava giriyordu ve üçer-beşer soruyu paylaşıp tüm sınav sorularını el altından paylaşıyorlardı. Şimdi daha da gelişmiş olan iletişim olanaklarıyla bu sorular yine paylaşılacaktır. Yani, alınan karar filli olarak hayata geçemeyecektir.

Merkezi sınavın ağırlığının giderek azalması gerekirken soru havuzunun güçlendirilmesi gelişmiş dünya eğilimlerine aykırıdır. Yükseköğretimin en fazla geliştiği ülke olan ABD'de SAT gibi merkezi sınavların ağırlığı %10'lar düzeyindedir.

Yapılması gereken uygulama, soruları gizlemeye çalışmak değil, soru hazırlamaya ilişkin alt yapıyı güçlendirmektir.

İktidarın dayattığı yasakçı, sansürcü uygulamaların son halkası olan bu karardan bir an önce vazgeçilmelidir."

    Çarşamba, 19 Mart 2014 13:43

Bağlantılı Konular