Yakup Akkaya: "Kadınların mücadelesi; özgürleşmenin, demokrasinin ve adaletin de mücadelesidir."

Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yakup Akkaya'nın mesaj şöyle:
"Türkiye'nin 12 yıldır yaşadığı piyasalaştırma, esnekleştirme, taşeronlaştırma süreci tüm toplum kesimlerini ama özellikle emekçi kadınları yoksullaştırmaya ve vahşi kapitalizme kurban etmeye devam ediyor. Emekçi kadınlar güvencesiz, düşük ücretle, sağlıksız ortamlarda çalışmaya mahkûm edilirken, milyonlarcası ise çalışma yaşamının uzağında, evlerde hapis hayatı sürüyorlar.

Gelinen nokta, tesadüflerin sonucu olmaktan çok uzaktır. AKP zihniyeti, bilinçli bir şekilde kadınları iş yaşamının dışında tutmaya, kadın özgürlüğünü kısıtlamaya, kadınları sosyal hayatta görünmez kılmaya çalışmaktadır. Yaşanan süreç, zihin haritası sorunlu bir anlayışın sonucudur.

Kadınları, kadın olarak görmeyen bu anlayış; başörtüsü, annelik, hanım kardeşlik gibi kavramlar üzerinden kadın hareketini de bölmeye uğraşmaktadır. Kadınların erkeklerle her anlamda eşit olduğunu kabul etmeyen AKP zihniyeti, Recep Tayyip Erdoğan'ın dilinde ve söyleminde ete kemiğe bürünmüş ve çağdaş dünyanın asla kabul edemeyeceği bir noktaya savrulmuştur.
Kadınlara yönelik ötekileştirici sözlerden, kadınları ve taleplerini küçüksemekten asla vazgeçmeyen bu tutum, çalışma hayatında da kendini göstermektedir.

Gelinen noktada, merdiven altı atölyelerde kölelik şartlarında çalıştırılan, tarım işlerinde emeği çalınan, ev işlerinde alın teri sömürülen kadınlar için mücadelenin güncel aşaması AKP'den kurtulmak olmalıdır. Zira kadınların mücadelesi; özgürleşmenin, demokrasinin ve adaletin de mücadelesidir.

Aynı zamanda bir "kadın özgürleşme hareketi" olan Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen Büyük Anadolu Devriminin kurucusu ve takipçisi olan Cumhuriyet Halk Partisi,  kadınların yanında saf tutmaktan ve özgürlük mücadelesinden bir an bile vazgeçmeyecektir.

Bu anlayışla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, mücadele kararlılığından şüphe duymadığım tüm emekçi kadınları selamlıyorum.

Dayanışma Duygularımla"

    Cumartesi, 08 Mart 2014 10:17

Bağlantılı Konular