Gökhan Günaydın, AOÇ'deki Başbakanlık Sarayı inşaatıyla ilgili açıklama yaptı

Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın yaptığı açıklamada AOÇ'deki Başbakanlık Sarayı inşaatına yargıdan iptal geldiğini söyledi.


"TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi,  Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası'nın açmış olduğu davayı gören Ankara 11.İdare Mahkemesi, Atatürk Orman Çiftliği'nin 7 hektarlık alanının tarihi sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.02.2012 tarihli kararının iptaline hükmetmiştir.

Ankara 11.İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının gerekçesinde "idarece gerekli ve yeterli inceleme yapılmadan, salt uyuşmazlık konusu alanın tarihi açıdan bir özellik ve nitelik taşımadığı; AOÇ içerisinde yer alan yaklaşık 7 hektarlık alanın Tarihi Sit statüsünün kaldırılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır." ifadeleri yer almaktadır.

Söz konusu yargı kararı ile birlikte, "Başkanlık Sarayı"nın da içerisinde bulunduğu AOÇ arazisi “tarihi niteliği”ne yeniden kavuşmuş, "Başkanlık Sarayı"nın  hukuksuz yapısı ise ortaya konulmuştur.

AOÇ'nin Ankara kentinin "hava koridoru" olma özelliğini hiçe sayan, tarihi ve doğal niteliklerini görmezden gelerek yapılaşmaya açan, bölgeyi Atatürk’ün vasiyetine aykırı bir şekilde ve amaç dışı kullanan AKP Hükümetinin, yargı kararı ile birlikte "kaçak" duruma düşen "Başkanlık Sarayı"nı ivedikle mühürlemesi ve akabinde yıkması gerekmektedir.

Türkiye'nin taşını toprağını talan eden; doğayı, çevreyi ve tüm yaşam alanlarımızı "günü kurtarma" çabasıyla yandaşa peşkeş çeken AKP'ye çağrımızdır: 91 yıllık Cumhuriyet tarihimiz boyunca Ankaralı’nın olan Atatürk Orman Çiftliği’ni, tekrar Ankaralılara teslim et!"

    Salı, 04 Mart 2014 18:04

Bağlantılı Konular