Sezgin Tanrıkulu Başbakan'a yıllar sonra aynı soruları sordu

Sezgin Tanrıkulu, 1996 yılında Salih Kapusuz tarafından dönemin başbakanı Tansu Çiller'in yanıtlaması için sorulan soruları bu kez Başbakan'a sordu.


Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na  sunduğu soru önergesi şöyle;

"AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz'un 5 Haziran 1996 tarihinde, Refah Partisi milletvekili olarak, dönemin başbakanı Tansu Çiller'le ilgili yolsuzluk iddiaları hakkında TBMM’de yaptığı konuşmayı, Habertürk Gazetesi yazarı Sayın Umur Talu köşesine taşımıştır. Salih Kapusuz'un söz konusu konuşmada işaret ettiği hususlar, bugün başbakanlık koltuğunda oturmakta olan Recep Tayyip Erdoğan’a geçmişten gelen bir yanıt gibidir. Kapusuz'un konuşması şu şekildedir:
"Başbakan'ın mal varlığıyla ilgili bilinmeyen gerçeklerin öğrenilmesine, adalet önünde değerlendirilip soruşturmanın sonuçlandırılmasına ihtiyaç vardır. Başbakan olduktan sonra, ailesinin mal varlığı kamuoyunu sürekli meşgul etmiştir. Bu ailenin çok kısa zamanda ortaya çıkan serveti, birçok zeminde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Kamuoyunda derin şüphelere düşüldüğü iddiaları yer almıştır. Türkiye gündemine oturmuştur. Gerekli araştırma yapılmadığından, mal varlığı üzerindeki şüphe ve şaibeler aydınlatılamadı. Kendisinin açıklamaları yeterli olmadığından hem devletimizin hem milletimizin hem de Meclisimizin olayı sonuçlandırması gerekmektedir. Birkaç yıl içinde ciddi boyutta bir servetin olduğu her zeminde ifade edilmektedir. Bu servet ve muazzam mal varlığını nasıl ve nereden kazandığı paralarla, hangi yolla edindiğinin açıklığa kavuşması gerekmektedir.
Bu husus açıklığa kavuşturulup kamuoyu tatmin edilmemiştir. Mutlaka şu suallerin cevabının verilmesi gerekmektedir:
Başbakanlık nüfuzunun kötüye kullanılması bu servetin kaynağında var mıdır?
İstanbul'la ilgili iddialar bu servetle ne derece ilgilidir?
Aileye ait şirketlerin bu servete katkısı nedir?
Edindikleri mallarla ilgili ödemeleri hangi kanuni yollardan yapmışlardır?
Soruşturmanın amacı öncelikle kamu menfaatlerinin kollanması, suçlananın aklanmasın yardımcı olunmasıdır. Milletvekilleri olarak bütün toplumun özlemi temiz siyaset ve temiz yönetim ideainin gerçekleşmesi için göstereceğimiz çaba ve gayretler, bizlerin en asli görevi ve sorumluluğu olacaktır. Kimsenin peşinen suçluluğunu kabul etmediğimiz gibi, milletin fakir fukarasının bir tek kuruşuna, bir tek lirasına tenezzül eden birileri varsa, onların da yakasına yapışılmanın sorumluluk ve görev olduğuna inanıyoruz"

Halen AKP milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı olan Salih Kapusuz'un yukarıdaki konuşmada ifade ettiği soruları, Recep Tayyip Erdoğan'a aynen iletiyoruz:

Bu bağlamda,
1- Başbakanlık nüfuzunun kötüye kullanılması bu servetin kaynağında var mıdır?
2- İstanbul'la ilgili iddialar bu servetle ne derece ilgilidir?
3- Aileye ait şirketlerin bu servete katkısı nedir?
4- Edindikleri mallarla ilgili ödemeleri hangi kanuni yollardan yapmışlardır?"

    Cumartesi, 01 Mart 2014 11:19

Bağlantılı Konular